Kultūra
Literatūra

Linda Šmite, “Aizved mani uz Hiršenhofu”0

Vāka māksliniece Nataļja Kugajevska. “Latvijas Mediji”, 256 lpp.

Kādu dienu Iršu pagasta centrā ieripo trīs aizdomīgas vieglās automašīnas, līdzi atvezdamas svešiniekus gaišās drānās. Liebe Heimat! Liebe Rosa! Svešie jūsmo “Bullāņu” māju pagalmā, samulsinot Gabrielu. Ko tas nozīmē? Kāpēc vecmāmiņa tik ilgi klusējusi par savu patieso izcelsmi? Iršu vācu koloniju (Hiršenhofu) piecdesmit gadus sargāja spēcīgs noklusējuma mūris, kuru pēc Latvijas neatkarības atgūšanas iesāka drupināt uz zaudēto dzimteni ciemos atbraukušie kolonisti un viņu pēcteči. Mainījās vietējo iedzīvotāju pārliecība, sajūtas, domas, palikušo vācu māju vērtība.

LA.lv