Latvijā
Kriminālziņas

“Grūti pateikt, kas puišiem smadzeņu vietā.” Ar džipiem izposta īpaši aizsargājamu teritoriju13

Foto – Vilnis Skuja. Avots – DAP

Grūti pateikt, kas puišiem smadzeņu vietā, par postījumiem dabas liegumā “Ances purvi un meži” ziņo dabas pētnieks Vilnis Skuja sociālajos tīklos.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) plāno vērsties policijā, lūdzot sākt kriminālprocesu par nesaskaņotām bezceļu autosacensībām, kā rezultātā iznīcināti vērtīgi Eiropas Savienības nozīmes biotopi.

DAP informē, ka aizvadītajā nedēļas nogalē inspektori dabas liegumā Ancē konstatēja nesaskaņotas un neatļautas sacensības ar apvidus automašīnām, kuru laikā spēkrati brauca ārpus meža ceļiem – pa pelēko kāpu biotopu, kurā atrodas vairākas aizsargājamu dzīvnieku, tostarp smilšu krupja un smilšu čipstes atradnes kā arī aizsargājamo augu atradnes.

Pārvaldes vides inspektors, ierodoties notikuma vietā, pieprasīja pasākumu pārtraukt, noskaidroja organizatoru, fiksēja automašīnu numurus un sacensību “leģendas” – jeb norādes, kur to dalībniekiem jābrauc. Vēlāk, apsekojot notikuma vietu eksperti konstatēja, ka automašīnas lielā platībā ir iznīcinājušas kāpu trauslo zemsedzi, bojājušas kokus un augu atradnes. Vairākās vietās šķērsota Irbes upe, bojājot tās krastus.

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi aizliedz publisku pasākumu, tajā skaitā sporta un piedzīvojumu sacensību, rīkošanu teritorijā laika posmā no 1.marta līdz 1.augustam bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, savukārt ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus šajā teritorijā rīkot nedrīkst vispār.

“Katram pasākuma veidam ir savs laiks un vieta un tā organizatoram, rīkojot pasākumu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ir jāiepazīstas, kas atļauts un aizliegts konkrētajā vietā un neskaidrību gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde vienmēr ir gatava konsultēt un palīdzēt ar padomu. Ir jāsaprot, ka ikviena pasākuma organizators uzņemas atbildību par tā norisi un īpaši dalībniekiem, kuri labticīgi paļaujas uz rīkotāju. Turklāt apvidus auto sacensības vērtējamas kā augsta riska pasākums aizsargājamiem sugām un biotopiem, tādēļ to norises vieta un laiks jāizvērtē īpaši rūpīgi,” pauž Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte.

Ņemot vērā, ka šoreiz kaitējums ir nodarīts būtisks, turklāt sacensību rīkotājs ar dabai nedraudzīgu rīcību izcēlies jau vairākkārt, pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija gatavo dokuments kriminālprocesa uzsākšanai pēc Krimināllikuma 114.panta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana”.

LA.lv