Ekonomika
Bizness

Gudrona dīķu apsardzi uztic nodokļu parādniekam10


Valsts vides dienesta nolīgta apsardzes kompānija Inčukalna gudrona dīķus sāka apsargāt no 2015. gada 28. augusta, kad radās nesaskaņas starp VVD un “Skonto būvi” par dīķu sanāciju.
Valsts vides dienesta nolīgta apsardzes kompānija Inčukalna gudrona dīķus sāka apsargāt no 2015. gada 28. augusta, kad radās nesaskaņas starp VVD un “Skonto būvi” par dīķu sanāciju.
Foto – Ieva Lūka/LETA

Ingas Koļegovas vadītā Valsts vides dienesta (VVD) iepirkumā ir uzvarējis uzņēmums ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) oficiāli fiksētiem nodokļu parādiem. Šo citādi pietiekami ikdienišķo notikumu neparastu padara iestādes oficiālais skaidrojums – tā vienkārši vēlējusies atvieglot savu administratīvo slogu.

VVD interneta mājas lapā ir atrodams lakonisks paziņojums: “Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma kārtībā “Fiziskās apsardzes nodrošināšana objektā “Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķis””, Id.nr.VVD/2016/46/CS. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kas atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar zemākām vienas darba stundas izmaksām (bez PVN): SIA “RD Consult” – 6,25 EUR/h.”

Vairāk nav norādīts nekas – ne tas, kad tieši šis lēmums ticis pieņemts, ne iepirkuma komisijas sastāvs, ne arī iepirkuma kopsumma. Savukārt no labas pārvaldības viedokļa visbūtiskākais, kas nav pieminēts, – ka Valsts vides dienesta iepirkumā ir uzvarējis uzņēmums, kuram konkursa laikā ir bijuši nesamaksāti nodokļu parādi.

Informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas sadaļā “Nodokļu parādnieki” rāda, ka uzņēmumam “RD Consult” jau kopš 2016. gada 26. septembra un līdz vismaz šā gada 7. februārim (jaunāki dati nav pieejami) ir nodokļu parādi, kas pārsniedz oficiāli noteikto 150 eiro slieksni. 7. februārī uzņēmuma nodokļu parādi ir bijuši vairāk nekā 6500 eiro.

Turklāt, spriežot pēc publiskās informācijas, nodokļu parādnieks uzņēmums bijis gan iepirkuma, gan tā rezultātu pasludināšanas laikā. Iepirkumu uzraudzības biroja informācija rāda, ka lēmums ir ticis pieņemts pagājušā gada 15. decembrī, un gan mēneša sākumā, gan beigās uzņēmumam saskaņā ar VID datiem nodokļu parāds ir pārsniedzis septiņus tūkstošus eiro.

Nekādi iepirkuma pārkāpumi gan nav konstatējami: nolikuma prasībās specifikācijās nemaz nav tikusi norādīta prasība par nodokļu parādu neesamību, kas pārsniedz 150 eiro apmēru. Tam ir arī likumīgs pamats – Publisko iepirkumu likumā (PIL) gan ir apjomīgi un stingri ierobežojumi, kas liedz piešķirt valsts pasūtījumus tiem, kas nemaksā nodokļus, bet arī ne mazāk plaši izņēmumi. Likuma 8.2. panta 5. daļā noteikts, ka pasūtītājs obligāti izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, un vēl citos gadījumos ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. Taču likumā vienlaikus arī noteikts, ka pasūtītājs pēc saviem ieskatiem un vēlēšanās var nepiemērot šo noteikumu virknē dažādu jomu, tostarp arī apsardzes pakalpojumu sfērā. Tieši šo doto iespēju tad arī izmantojis Valsts vides dienests, savā iepirkumā prasībās pretendentiem neiekļaujot nodokļu parādu neesamības nosacījumu.

Valsts vides dienests gan tikai pēc atkārtota pieprasījuma atbild uz jautājumu – kāpēc tas nolēmis, ka tā iepirkumā nav svarīgi “izslēgt no spēles” negodprātīgus nodokļu nemaksātājus. “Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas 1. punkts tika piemērots, lai atvieglotu iestādes administratīvo slogu, ņemot vērā, ka iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā,” skan ie­stādes oficiālā atbilde.

Vai VVD neuzskata, ka ar šādu lēmumu tiek atbalstīta nodokļu nemaksāšana? Uz šo jautājumu ie­stāde atbildi tā arī nesniedz, savukārt, jautāts, vai šādam lēmumam ir kāds sakars ar VVD vadītājas I. Koļegovas personisko nostāju nodokļu optimizācijas jautājumos, ko viņa apliecinājusi saistībā ar savas ģimenes uzņēmējdarbību, VVD atbild: “Lēmumus atbilstoši PIL nosacījumiem iepirkuma ietvaros pieņēma Iepirkuma komisija, kuras sastāvā nebija I. Koļegova kā iepirkuma komisijas locekle.”

Kā rāda “Lursoft” dati, iepirkumā uzvarējusī SIA “RD Consult” tiešām piedāvā apsardzes pakalpojumus, tiesa, ne īpaši lielā apjomā – uzņēmums, kura vienīgais īpašnieks un vadītājs ir 1982. gadā dzimušais Sergejs Zakrevskis, 2015. gadu beidzis ar nepilnu 167 tūkstošu eiro apgrozījumu. Līgums uzvarētajā VVD iepirkumā uzņēmumam var ienest līdz pat 41 999 eiro.

Uzņēmums pagaidām nav sniedzis atbildes uz jautājumiem, tostarp – vai uzņēmuma piedāvātā cena ir bijusi atbilstoša citos līdzīgos iepirkumos uzvarējušo pretendentu piedāvātajai cenai? Tikmēr informācijas avoti norāda, ka šajā iepirkumā cena – iespējams, ņemot vērā “specifiku”, – ir bijusi diezgan augsta: vidējā cena valsts iepirkumos fiziskajai apsardzei biežāk esot 3,35 – 4,70 eiro par stundu.

Jāpiebilst, ka apsardzes kompānija “RD Consult” Inčukalna gudrona dīķus sāka apsargāt no 2015. gada 28. augusta, kad radās nesaskaņas starp Valsts vides dienestu un SIA “Skonto būve” par dīķu sanāciju. VVD toreiz, uzskatot, ka ir apdraudēta sanācijas projekta īstenošana, pārtrauca līgumu ar “Skonto būvi” un, lai “nodrošinātu pilnīgu kontroli pār bīstamo objektu”, VVD tajā izvietoja diennakts apsardzi. Tas savukārt izraisīja “Skonto būves” iebildumus. Patlaban notiek tiesvedība starp “Skonto būvi” un VVD saistībā ar līguma pārtraukšanu.

LA.lv