Literatūra

Gundega Repše, «Rakstnieku 
pavārgrāmata»0

“Zvaigzne ABC”, 128 lpp.

Pavārgrāmatas patlaban ir modē, un, kaut gan pati autore noliegusi jebkādu saistību starp ēstgatavošanu un literāra darba tapšanu, šīs analoģijas uzpeld tekstā atkārtoti. Neskatoties uz to, ir interesanti lasīt gan par G. Repšes un citu Latvijas rakstnieku (I. Ābele, N. Ikstena, A. Kolbergs, G. Ignats, Ē. Hānbergs un citi) attiecībām, gan par viņu attiecībām ar ēdienu un literatūru.

 

LA.lv