Literatūra

Haruki Murakami, «Kafka liedagā» 16

No japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere, mākslinieks Arnis Kilbloks. “Zvaigzne ABC”, 524 lpp.

Piecpadsmitgadīgs zēns , kurš sevi nosauc par Kafku, pamet mājas Tokijā, jo nespēj vairs izturēt dzīvi kopā ar emocionāli atsvešinātu tēvu – savu vienīgo zināmo radinieku. Māti un māsu viņš tikpat kā neatceras, tādēļ katrā sastaptajā sievietē vispirms raugās, vai tās varētu būt viņas. Kafka nokļūst neparastā bibliotēkā, kur viņam atļauj dzīvot un strādāt. Bet gandrīz tajā pašā laikā Tokiju pamet arī savādnieks, kuru vada neizskaidrojams aicinājums…

 

LA.lv