Latvijā

“Ideju kausa” dalībnieki tuvāk finālam 0


Lektors Dāvids Štēbelis un viena no konkursa “Ideju kauss 2017” finālistēm Annija Emersone, kura trenējas fināla prezentācijām žūrijai.
Lektors Dāvids Štēbelis un viena no konkursa “Ideju kauss 2017” finālistēm Annija Emersone, kura trenējas fināla prezentācijām žūrijai.
Foto: Mārtiņš Zilgalvis

Šā gada 24. un 25. novembrī Rīgas Ekonomikas augstskolā norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā inovatīvo biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” radošās darbnīcas 12 finālistiem, kuru laikā dalībnieki ar pieredzējušu ekspertu palīdzību gatavoja konkursam pieteiktās idejas fināla prezentācijai, kas notiks decembra sākumā.

Lai droši un pārliecinoši varētu piedalīties konkursa “Ideju kauss 2017” noslēdzošajā posmā, Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās divas dienas konkursa dalībniekiem bija iespēja savas idejas izklāstīt, prezentēt un izrunāt vēl neskaidros jautājumus ar 18 pieaicinātajiem dažādu jomu ekspertiem jeb mentoriem. Klātienes darbnīcu par prezentāciju prasmēm vadīja lektori Dāvids Štēbelis un Kristaps Pētersons, kuri arī konsultēja dalībniekus, sniedzot tiem vērtīgus padomus ideju prezentāciju pilnveidošanai.

Vairums uzrunāto mentoru pauda gandarījumu palīdzēt tik erudītiem un labi sagatavotu biznesa ideju autoriem, kādi konkursā piedalās šogad. “Šeit ir vairākas komandas ar jau reāli gataviem produktiem, izstrādātiem prototipiem, ar pārdomātu pieeju mērķa tirgiem, nevis tikai projektiem un prezentācijām agrīnas idejas līmenī. Faktiski tas jau ir gatavs materiāls, kur investori var ieguldīt naudu, un tas ir ļoti pozitīvi,” teic vairāku veiksmīgu jaunuzņēmumu un biznesa attīstītāja Elīna Salava.

“Pats regulāri piedalos šāda veida konkursos gan kā mentors, gan arī kā inovatīvu biznesa ideju iesniedzējs, piemēram, jau pēc pāris dienām man pašam jāprezentē viena sava uzņēmuma biznesa ideja, tādēļ zinu, kā ir sēdēt gan vienā galda pusē kā dalībniekam, gan otrā jau pašam kā vērtētājam,” atklāja Matīss Neimanis, kurš jau vairāk nekā desmit gadus darbojas ar inovatīvu tehnoloģiju pārnesi jaunuzņēmumu jomā, palīdzējis gan zinātniekiem, gan jaunajiem uzņēmējiem izstrādāt un attīstīt jaunus produktus, kā arī pats bijis viens no biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” laureātiem, tādēļ pie viņa pēc praktiskiem padomiem vērsās ne viens vien šā gada konkursa finālists.

Arī paši dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju divas dienas būt kopā ar mentoriem, saņemot vērtīgus padomus fināla prezentācijas izstrādei un komentārus par savu konkursam iesniegto ideju. “Katrā dienā tikāmies ar trim mentoriem, galvenokārt strādājām pie prezentācijas, kas bija ļoti noderīgi, jo tika atklātas dažādas iespējas, kā atbilstošāk attēlot slaidus, kā labāk paust informāciju, ko gribam parādīt. Tāpat bija praktiski ieteikumi par biznesa modeli, ko ņēmām vērā,” stāsta viena no konkursa 12 labāko ideju autorēm Māra Lasmane.

“Patiesībā mūsu komandas jau labu laiku iepriekš kopīgi lolotā biznesa ideja tik ļoti labi sasaucās ar šā gada konkursa vizuālo noformējumu, ka nolēmām – tā laikam zīme, tādēļ jāmēģina un jāpiedalās!” atklāja “Ideju kausa” finālists Māris Belte, kuram jau iepriekš arī bijusi veiksmīga sadarbība ar LIAA citas biznesa idejas īstenošanā.

Finālistu sagatavotās prezentācijas par savām biznesa idejām konkursa žūrija vērtēs 5. decembrī. Žūriju veido vairāki eksperti un uzņēmēji ar pieredzi dažādās nozarēs – būvniecībā, finanšu, mārketinga, tehnoloģiju nozarē, un viņu ikdiena saistīta ar inovācijām un to attīstīšanu, darbu ar topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī ar akadēmisko darbu Latvijas augstskolās.

Konkurss “Ideju kauss” tiek rīkots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LA.lv