Uncategorized

Iespēja ar 15% likmi legalizēt «aplokšņu algas»
 0

Fiziskām personām līdz šā gada 1. jūnijam ir iespēja deklarēt iepriekš nedeklarētus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamus ienākumus, tostarp aplokšņu algas, piemērojot šiem ienākumiem samazinātu – 15% – IIN likmi.


 

Saskaņā ar Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu fiziskajām personām, iesniedzot fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarāciju, ir dota iespēja brīvprātīgi deklarēt iepriekš nedeklarētos, laika periodā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim gūtos ar IIN apliekamos ienākumus. Deklarējot šos ienākumus, iedzīvotājiem tiek dota iespēja samaksāt IIN nodokli, piemērojot samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 15% apmērā.

VID norāda, ka par iepriekš nedeklarētiem, ar IIN apliekamiem ienākumiem, kas gūti laika periodā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim, uzskatāmi jebkuri ienākumi, kas nav minēti likumā par IIN, tostarp ienākumi no nereģistrētas saimnieciskās darbības, to starpā ienākumi no pakalpojumu sniegšanas, ienākumi no sava īpašuma iznomāšanas u. c. (skat. uzziņu).

 

Uzziņa

Par iepriekš nedeklarētiem ienākumiem uzskatāmi:

ienākumi no nereģistrētas saimnieciskās darbības;

ienākumi no reģistrētas saimnieciskās darbības;

nedeklarētie, Latvijā gūtie algota darba ienākumi (“aplokšņu alga”);

nedeklarētie, ārvalstīs gūtie algota darba ienākumi;

ienākumi no regulāriem darījumiem ārvalstu valūtas tirgū;

ienākumi no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas personas īpašumā ir bijis mazāk par 12 mēnešiem;

līdz 2004. gada 1. maijam gūtie dividenžu ienākumi no ārvalstu kapitālsabiedrībām;

no 2004. gada 1. maija dividenžu, noguldījumu un depozītu ienākumi, kas gūti no kompānijas, kas nav ES vai EEZ rezidents;

līdz 2004. gada 1. maijam gūtie ienākumi no noguldījumiem un depozītiem ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs.

 

 

LA.lv