Latvijā

Iespēja uzņēmumiem iegūt finansējumu un partnerus programmā “Apvārsnis 2020”1

Reizēm, dibinot uzņēmumu vai attīstot jaunu ideju, nākas apstāties pie finansējuma vai partneru piesaistīšanas. Tāpēc Eiropas Komisija ar programmu “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) vēlas atbalstīt jaunas inovācijas un idejas. Programmā iekļauts mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) instruments, ar kura palīdzību mazi un vidēji uzņēmumi vairāk nekā 30 valstīs var piesaistīt finansējumu un inovatīvas idejas pārveidot pieprasītos un konkurētspējīgos produktos vai pakalpojumos.

Plašs tēmu loks

Programmā var piedalīties dažādu jomu uzņēmumi, jo atbalstīto tematiku spektrs ir visai plašs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta idejām, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) inovācijām, kosmosa izpēti, biotehnoloģijām, lauksaimniecību, vides ilgtspējību, jauniem transporta risinājumiem un citām tēmām, kas spētu sniegt labumu sabiedrībai.

Dažādas iesaistes iespējas

Programmā “Apvārsnis 2020” var piedalīties dažādos veidos – gan individuāli, gan ar sadarbības partneriem. Iesniedzot projekta pieteikumu MVU instrumenta apakšprogrammā, uzņēmumi pirmās fāzes projektu konkursā var iegūt līdz 50 tūkstošiem eiro lielu finansējumu idejas koncepta un realizēšanas iespējamības izpētei, savukārt otrajā fāzē iespējams pretendēt uz finansējumu apjomā līdz pat 2,5 miljoniem eiro produktu ražošanas, demonstrāciju, testēšanas vai apstiprināšanas vajadzībām. Taču jāņem vērā, ka otrajai fāzei vislabāk pieteikties ar partneriem un gana detalizētu idejas attīstības plānu. Par to, kā pieteikties programmai, informāciju var meklēt šeit.

Iespēja darboties atbilstoši savām prasmēm

Par ieguvumiem, startējot programmā kopā ar partneri, stāsta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā koordinatore Jekaterina Vanaga: “Startējot partnera statusā, uzņēmums iegūst pieredzi starptautiskajos projektos, iepazīstas ar projekta specifiskām prasībām un dokumentāciju. Tāpat tas paver iespēju iegūt kontaktus, kas nākotnē var palīdzēt attīstīt savu biznesu un startēt projektos arī turpmāk. Turklāt ir iespēja izvēlēties arī to, kāda būs jūsu loma projektā – projekta partneris vai projekta koordinators. Projekta koordinators ne tikai piedalās projektā un veic projekta uzdevumus, bet arī koordinē projektu kopumā – iesniedz projekta pieteikumu un atskaites un komunicē ar programmas pārvaldītāju. Savukārt, startējot projektā partnera statusā, vajadzēs pildīt noteiktus uzdevumus, kurus paredz projekts, bet nebūs jāatbild par visu projektu kopumā.”

Lieliska iespēja jaunu tehnoloģiju izpētei

Savā pieredzē par šo programmu dalās arī Aivars Bērziņš, uzņēmuma “Tilde” projektu direktors: “Kopumā mēs šajā programmā piedalāmies ar 8 projektiem. Pie diviem no tiem šobrīd aktīvi norit darbs, trīs no tiem jau ir noslēgušies, un atlikušie trīs sāksies šogad. Uz programmu “Apvārsnis 2020” skatāmies kā uz lielisku iespēju jaunu tehnoloģiju izpētei un sadarbībai ar spēcīgākajiem Eiropas akadēmiskajiem un industriālajiem centriem. Turklāt “Tilde” jau ir piedalījusies programmu “Apvārsnis 2020” priekšgājējā – Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammā, mūsu partneru loks ir plašs, un Eiropā mūs jau zina kā labus speciālistus terminoloģijas, mašīntulkošanas un datu apstrādes risinājumu izstrādē.”

Iespēja tikties ar potenciālajiem partneriem klātienē

11. oktobrī tehnoloģiju un inovāciju izstādes “Riga Comm 2018” laikā norisināsies “Apvārsnis 2020” kontaktbirža jeb divpusējas uzņēmēju tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā projekta ietvaros.

Pasākuma laikā uzmanība tiks pievērsta informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, lietu interneta, elektronikas, robotikas nozarēm. Uzņēmumiem paredzētas aptuveni 20 minūšu garas, iepriekš rezervētas tikšanās ar ārvalstu uzņēmumu, universitāšu un pētniecības centru pārstāvjiem, lai prezentētu savas idejas potenciālajiem sadarbības partneriem. Kontaktbiržai iespējams pieteikties šeit.

Uz šo kontaktbiržu aicināti mazie un vidējie uzņēmumi, start-up uzņēmumi, universitātes un pētniecības centri, kas apsver iespēju iesaistīties kādā no “Apvārsnis 2020” projektiem vai meklē sadarbības partnerus.

Atbalsts projektiem turpinās

Pēc programmas “Apvārsnis 2020” noslēguma atbalsts projektiem neapstāsies. Eiropas Savienības budžetā no 2021. līdz 2027. gadam paredzēta jauna programma – “Horizon Europe”, kuras ietvaros uzņēmumi, universitātes, pētniecības centri un citas organizācijas konkursa kārtībā varēs saņemt finansējumu savu ideju attīstībai.

Publikācija tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014.-2010.)

LA.lv