Ekonomika
Bizness

Inčukalna gāzes krātuves pārvaldītāju sertificēs, taču jānovērš vairākas būtiskas nepilnības0


Inčukalna gāzes krātuvē.
Inčukalna gāzes krātuvē.
Foto: Zane Bitere/LETA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) šodien pieņēmusi gala lēmumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) atbilstību sertificēšanas prasībām, portālu “LA.lv” informēja Regulatora pārstāvji.

Regulators secina, ka “Conexus” tām atbilst tikai daļēji, līdz ar to Regulatora padome nolemj sertificēt “Conexus” kā neatkarīgu vienotu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru ar vairākiem nosacījumiem, un uzdod novērst nepilnības līdz 2020.gadam.

Regulators uzdodot “Conexus” līdz 2020.gada 1. janvārim nodrošināt, ka “Gazprom” nav iespējas īstenot tiešu vai netiešu kontroli pār “Conexus”.

Tāpat “Conexus” līdz 2020.gada 1.janvārim ir jānovērš interešu konflikta riski, ko rada “Marguerite Gas I” un “Marguerite Gas II” vienlaicīga dalība gan “Conexus”, gan AS “Latvijas Gāze”.

“Conexus” ir pienākums reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt Regulatoru par nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstisku ziņojumu un to pamatojošos dokumentus.

Šādam Regulatora lēmumam piekrīt arī Eiropas Komisija (EK), norādot, ka AS “Gazprom” līdzdalība AS “Latvijas Gāze” un “Conexus” var radīt ietekmi uz “Conexus” darbību, kā arī akcionāra (finanšu investora) “Marguerite” līdzdalība abos energoapgādes komersantos rada interešu konfliktu.

EK norāda, ka saskaņā ar Gāzes direktīvas prasībām “Gazprom” var saglabāt dalību pārvades sistēmu operatoros, ja šāda dalība nerada “nekādas tiesības”, proti, tā ir pasīva dalība, neesot kontrolpaketes turētājam, bez balsstiesībām vai tiesībām iecelt valdes locekļus.

Tāpat EK piekrīt Regulatora nostājai, ka “Conexus” statūtos minētajiem ierobežojumiem attiecībā uz akcionāru apņemšanos neīstenot balsstiesības vai iecelt valdes locekļus nav juridiska spēka, un tie uzskatāmi par brīvprātīgiem.

Savukārt brīvprātīga apņemšanās nav pietiekama, lai izpildītu Gāzes direktīvas prasības. Līdz ar to EK piekrīt Regulatora secinājumam, ka “Gazprom” dalību “Conexus” nevar uzskatīt par saderīgu ar Gāzes direktīvas prasībām.

Saistītie raksti

Tāpat EK piekrīt Regulatora secinājumam, ka “Marguerite Gas I” gadījumā finanšu institūcijas statuss nav piemērojams, jo nodrošina aktīvu dalību abos energoapgādes komersantos – “Conexus” un dabasgāzes piegādātājā “Latvijas Gāze”, kuri darbojas vienā ģeogrāfiskajā teritorijā.

Līdz ar to “Marguerite” dalība nav saderīga ar Gāzes direktīvas 9. panta prasībām.

Regulatoram ir pienākums, pieņemot gala lēmumu, ņemt vērā EK atzinumu.

Saskaņā ar Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumiem, “Conexus” līdz katra gada 1. aprīlim ir jāiesniedz Regulatoram ziņojums par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā.

Pirmais iesniegums sistēmas operatora sertificēšanai Regulatoram bija jāiesniedz līdz 2018.gada 1. janvārim.

LA.lv