Izglītība

Informātiku nomainīs datorika 0

Foto – LETA

Iecerēts, ka no 2018. gada skolās mācību priekšmetu “informātika” aizstās datorika, turklāt mācīs to jau no 1. klases.

Par šādu ieceri pirmdien paziņoja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Plānots, ka līdz maijam Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti kopā ar Latvijas Informātikas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) izstrādās piecas datorikas apguves mācību programmas, kas no 1. septembra tiks aprobētas skolās, kuras piekritīs piedalīties projektā.

Pilotprojekta ietvaros jau no 1. klases datoriku varētu mācīt skolās, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu. Citās skolās datorikas tēmas no 1. līdz 3. klasei varētu mācīt integrēti citos mācību priekšmetos. Pārējās trīs izstrādājamās programmas paredzētas datorikas apguvei no 4. līdz 6. klasei, no 7. līdz 9. klasei, kā arī mācību pro­gramma datorikas padziļinātai apguvei 7. līdz 9. klašu skolēniem, kuri padziļināti interesējas par programmēšanu un algoritmiem. Pilotprojektā tiks pārbaudīta mācību programmu atbilstība, piemēram, bērnu vecumposmiem.

LIKTA prezidente Signe Bāliņa teica, ka nozarē strādājošie uzņēmumi, kā arī informātikas skolotāji jau ilgāku laiku rosināja IZM agrāk sākt mācīt ar informācijas tehnoloģijām saistītos mācību priekšmetus. “Bērni jau no divu gadu vecuma sāk lietot planšetes, datorus, mobilos tālruņus, bet skolās bērniem informātiku māca tikai no 5. klases. Tāpēc viņiem laikus nerodas algoritmiskā domāšana. Bērni iemācās izmantot tehnoloģijas izklaides, bet neiemācās tās lietot jēgpilni,” stāsta S. Bāliņa. Darba tirgum ļoti nepieciešami, piemēram, programmētāji. Taču jaunieši, kuri sāk studēt datoriku, bieži vien studijas pamet: atbirums šādās studiju programmās ir ap 30 procentiem. Viens no iemesliem: nepietiekama sagatavotība šādām studijām.

Jau patlaban interesi par dalību pilotprojektā paudušas 14 skolas – gan ģimnāzijas, gan sākumskolas. Arī Valmieras sākumskola, kuras direktors Artūrs Skrastiņš teica, ka viņa vadītajā skolā skolēni ir labi padomdevēji skolotājiem tehnoloģiju lietošanā, bet, lai skolēni vēl labāk izprastu tehnoloģijas un kļūtu ne tikai par lietotājiem, datorikas stundām būtu jābūt jau no 1. klases. Taču viņš norādīja, ka datorikas ieviešana saistās arī ar dažādām problēmām, piemēram: kur ņems pietiekami daudz informātikas skolotāju. Iecerēts, ka skolotāji mācību programmu aprobēšanai tiks sagatavoti šovasar. Vasaras laikā būs jāsagatavo arī nepieciešamie mācību materiāli. Papildu finansējums aprobācijai netiks prasīts.

LA.lv