Dabā
Zaļā dzīvošana

Interesants skats. Traktors Ventas vidū Kuldīgā 16

Lasītājas Rudītes Bērziņas foto

Kuldīgā, Ventā pie rumbas var vērot interesantu skatu. Ventā, kas pavasaros un rudeņos ir ūdeņiem bagāta, šobrīd ūdens tek tikai pa vienu malu, “Latvijas Avīzei” raksta un fotogrāfijas iesūtījusi Rudīte Bērziņa. Var vērot, kā pa Ventas gultni, gandrīz vai kā parastu pļavu, braukā traktors un rosās cilvēki, attīrot Ventu no ūdenszālēm.

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar biedrību “Ūdenaina” par Ventas straujteču rekultivāciju Ventā gan augšpus, gan lejpus vecajam ķieģeļu tiltam, vēsta aģentūra LETA, atsaucoties uz informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Darbus biedrība veiks par 20 300 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Rekultivācijas darbus paredzēts veikt kopumā četrus hektārus lielā platībā dabas lieguma “Ventas ieleja” dabas aizsardzības plānā prioritāri norādītajās vietās.

Šo darbu mērķis ir panākt upes posmu caurteces uzlabošanu un samazināt aizaugumu ar augstākajiem ūdensaugiem 20-30% no upes spoguļvirsmas laukuma visā veicamo darbu teritorijā, kā arī samazināt kopējos upē esošos biogēnu apjomus, uzlabot upes gultnes struktūru, izveidot īpaši aizsargājamo un saimnieciski nozīmīgu zivju sugu nārstam piemērotas dzīvotnes un palielināt straujteču posmiem raksturīgo sugu apdzīvotās platības.

LA.lv