Uncategorized

Internetā cirsmas nosola dārgāk 2


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto-LETA/AFP

Izmantojot izsoles internetā, cirsmas veiksmīgi pārdevuši vairāk nekā 300 privāto meža īpašnieku. Vidēji tās pārdotas par 18 – 20 procentiem dārgāk nekā noteiktā 
sākumcena.

“Pārdot cirsmas, izmantojot portālu “mežabirža.lv”, saņemt par tām labāko cenu, bez mānīšanās un apvārdošanas – tā ir labākā iespēja, kāda jebkad piedāvāta meža īpašniekiem,” uzskata Agris Guļevskis, kas nesen pārdevis cirsmu Vecumnieku pusē. Sākumcena no solītās atšķīrusies par 10 procentiem. A. Guļev­skis: “Nekur citur kā vien izsolē augstāko cenu par mežu dabūt nav iespējams. Ja tiecies ar vairākiem pircējiem atsevišķi, viņi cenšas apvārdot – cik slikts mežs, cik grūti būs baļķus izvest utt. Cilvēkiem bez pieredzes galvu sajaukt var ātri. Labi, ka internetā šī personiskā kontakta nav un subjektivitāte atkrīt.”

Tam piekrīt arī Brigita Mite, kuras ģimenes īpašumi atrodas Cēsu pusē. Viņai pirmais darījums meža pārdošanā bijis neveiksmīgs – ģimene saņēmusi labi ja pusi no tā patiesās vērtības. B. Mite: “Es uzticējos, bet nācās smagi vilties. Tagad sadarbojos ar meža īpašnieku biedrību “Bārbele”, cirsmas pārdodu izsolēs internetā. Ja iepriekšējie līgumi bija samudžināti, tad tagad viss ir skaidrs, redzu arī, cik esmu samaksājusi nodokļos.” Brigita stāsta, ka kontaktējusies ar meža īpašnieku biedrības priekšsēdētāju Jāni Folkmani, kurš visas lietas pacietīgi izskaidrojis valodā, kādu viņa, nebūdama meža lietās zinīga, pilnībā sapratusi.

Jānis Folkmanis stāsta, ka meža īpašnieku biedrība “Bārbele” privāto meža īpašnieku cirsmu izsoles aizsākusi organizēt jau 2008. gadā. Pēc pāris gadiem sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Silvita” izveidots portāls “cirsmuizsoles.lv”, kurš šogad pārveidots par “mezabirza.lv”. Šo portālu pārvalda no biedrības neatkarīgs uzņēmums SIA “Meža birža”.

J. Folkmanis: “Cirsmas izsolīšana nozīmē ne tikai labākās cenas noskaidrošanu. Pēc izsoles sagatavojam pirkuma dokumentāciju un koordinējam darījuma noslēgšanu starp pārdevēju un pircēju.”

Līdz šim meža īpašnieku biedrība galvenokārt uzraudzīja to, vai pircējs un pārdevējs ievēro cirsmu izsoles noteikumus, vai laikus noslēdz darījumu un veic savstarpējos norēķinus. Tagad pakalpojumu loks ir paplašināts. Līgumā noteiktajā kārtībā biedrība uzstājas kā meža īpašnieka oficiālais parstāvis, nepieciešamības gadījumā palīdzot pārdevējam un pircējam risināt radušās domstarpības.

“Ierosinājums par aktīvāku līdzdalību izsolēs nāca no tiem mūsu meža īpašniekiem, kuri skaidri apzinās, ka cirsmas pārdošana nebeidzas ar naudas saņemšanu, bet turpinās līdz ciršanas vietas sakārtošanai. Turklāt lielākā daļa cirsmu pārdevēju atšķirībā no pircējiem nav meža nozares speciālisti, tādēļ pat visvienkāršākā jautājuma risināšana var samezgloties. Biedrības loma – rast skaidrību un kopīgu valodu. Tas ir gan pārdevēju, gan pircēju interesēs.”

Kopš elektronisko izsoļu pirmsākuma portālā notikušas 338 izsoles, no kurām 79 organizējusi meža īpašnieku biedrība “Bārbele”. Par šiem pakalpojumiem biedrība saņem divus procentus no cirsmas vērtības.

Brigita Mite, kura arī turpmāk nolēmusi izmantot meža īpašnieku biedrības pakalpojumus, uzskata, ka sadarbība ar profesionāļiem ļauj ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus.

LA.lv