Praktiski
Manas tiesības

Izdienas pensijas: kam pienākas, kā iegūt, vai izmaksā arī ārzemēs dzīvojošajiem0

Foto – Shutterstock

Lūdzu, pastāstiet par izdienas pensijām! Kas uz tām var pretendēt, kādi ir noteikumi, kādi dokumenti vajadzīgi? Ja izdienas pensijas saņēmējs plāno pārcelties uz dzīvi ārzemēs, vai viņš šo pensiju varēs saņemt? KLAUDIJA RĪGĀ

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību, skaidro Labklājības ministrijā.

Saskaņā ar nolikumu

Izdienas pensijas saskaņā ar nolikumu par izdienas pensijām izmaksā no sociālās apdrošināšanas budžeta. Tās piešķir:

• transporta darbiniekiem (aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta darbiniekiem);

• radošajās profesijās strādājošajiem (cirka, operas, baleta un citiem māksli­niekiem).

No 1999. gada 1. janvāra ir pārtraukta apdrošināšanas stāža noteikšana, kas dod tiesības uz izdienas pensiju saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām”. Taču vienlaikus saglabājas tiesības uz izdienas pensiju par agrāk nostrādāto laiku, ja ir ievēroti pārējie nolikuma nosacījumi.

Lai cilvēks varētu saņemt izdienas pensiju, jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

• profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, līdz 1999. gada 1. janvārim ir nostrādātas 3/4 no noteiktā laika;

• atsevišķām izdienas pensiju saņēmēju kategorijām ir noteikts vecums, pēc kura var saņemt izdienas pensiju;

• cilvēks vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju.

Izdienas pensiju aprēķina, ņemot vērā personas uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim; vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. līdz 1999. gadam (ieskaitot); apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.

Sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, izdienas pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija. Taču, ja tā ir mazāka par iepriekš saņemto izdienas pensiju, valsts piemaksā starpību starp izdienas un vecuma pensiju, izņemot gadījumus, kad tiesības uz vecuma pensiju tiek iegūtas tikai saistībā ar starptautisko līgumu sociālās drošības jomā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu piemērošanu, vai gadījumu, kad apdrošināšanas stāžs, par kuru aprēķināta vecuma pensija, ir mazāks par apdrošināšanas stāžu, par kuru aprēķināta izdienas pensija.

Ņemot vērā speciālos likumus

Savukārt izdienas pensijas saskaņā ar speciālajiem likumiem no valsts pamatbudžeta piešķir:

• tiesnešiem;

• prokuroriem;

• diplomātiem;

• Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;

• Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;

• valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;

• valsts drošības iestāžu amatpersonām;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem;

• Satversmes aizsardzības biroja amat-personām;

• militārpersonām.

No 2011. gada 1. janvāra izdienas pensijas (izņemot Aizsardzības ministrijas un Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensijas) administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Lai cilvēks varētu saņemt izdienas pensiju, amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, jānostrādā izdienas pensiju likumos noteiktais laiks, kā arī jābūt sasniegtam noteiktajam vecumam, turklāt darbs pēc tam vairs nedrīkst būt amatā vai profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju.

Izdienas pensijas apmērs atkarīgs no personas mēneša vidējās izpeļņas un izdienas stāža.

Sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, izdienas pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija, kuru izmaksā no sociālā apdrošināšanas budžeta. Ja izdienas pensija ir lielāka par vecuma pensiju, tad izmaksā starpību starp vecuma un izdienas pensiju.

Nepieciešamie dokumenti

Lai pieprasītu izdienas pensiju, jebkurā VSAA nodaļā jāiesniedz:

• iesniegums pensijas piešķiršanai;

• dokuments, kas apliecina, ka darbs atbilst noteiktajām profesijām;

• dokuments, kas apliecina, ka cilvēks vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;

• darba grāmatiņa un jebkurš cits apdrošināšanas stāžu apliecinošs dokuments.

Uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

VSAA noskaidrojām, ka personai, kura izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Šādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese.

Ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1. oktobra līdz 15. decembrim turpmāk būs jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisks pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu.

LA.lv