Latvijā
Izglītība

Izglītības un zinātnes ministrija pētīs, vai Latvijā iespējams izveidot Eiropas skolu4


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Zane Bitere/LETA

Iespējams, arī Latvijā varētu tikt veidota Eiropas skola, kas paredzēta Eiropas Kopienu darbinieku, tajā skaitā Eiropas Komisijas darbinieku un Eiropas Kopienas aģentūru darbinieku, bērnu izglītošanai. Taču pagaidām nav zināms, cik šādas skolas izveide Latvijai varētu izmaksāt. Šāda skola Latvijā varētu būt jo sevišķi nepieciešama, ja Latvijā tiktu izvietota Eiropas Darba iestādes mītne.

Lai izvērtētu, kādas Latvijā ir iespējas izveidot šādu skolu, Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi iepirkumu, kurā par 8246 eiro (maksimālā summa) vēlas iegādāties pētījumu par iespējamu šādas skolas atvēršanu.

Pētījumam būtu jābūt gatavam piecu mēnešu laikā.

Eiropas skolas skolēni mācās angļu, franču vai vācu valodas plūsmās. Obligāta prasība Eiropas skolas dibināšanai ir vismaz divu minēto valodas plūsmu nodrošināšana. Eiropas Savienības dalībvalsts var atvērt arī savu valodas plūsmu. Kā obligāts mācību priekšmets tiek nodrošināta skolēnu dzimtās valodas un kultūras apguve, lai tad, ja skolēnu vecāki atgriežas savā valstī, bērni var netraucēti turpināt izglītību attiecīgās valsts skolā.

Eiropas skolas darbojas saskaņā ar Luksemburgas konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus.

Saskaņā ar konvenciju Eiropas skolas finansē no dalībvalstu iemaksām, ko tās veic, regulāri maksājot atlīdzību nosūtītajiem vai norīkotajiem pedagogiem un pēc vajadzības veicot finanšu iemaksu, par kuru vienprātīgi nolemj Augstākā valde. Eiropas skolas ir izveidotas gan Luksemburgā un Beļģijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs, kurās atrodas ES iestādes vai aģentūras un citas institūcijas. Tomēr izmaksas rodas arī valstij, kur skola atvērta. Kādas tieši izmaksas varētu būt Latvijai, IZM vēl nevar pateikt.

Tā kā Latvijas pilsoņi strādā dažādās Eiropas institūcijās, daļa Latvijas bērnu jau tagad mācās Eiropas skolās, tikai citās ES valstīs. Kā informē IZM pārstāve Inta Bērziņa, kopš 2004. gada Latvijas bērnu skaits, kuri mācās kādā no Eiropas skolām, pieaug. 2010./2011. mācību gadā Eiropas skolās mācījās 115 Latvijas skolēni, bet 2017./2018. mācību gadā – 278 skolēni.

2016. gadā Eiropas skolā Briselē izveidota arī latviešu valodas plūsma.

Lēmumus attiecībā uz Eiropas skolu mācību saturu, izglītības kvalitāti un pedagogu darbu pieņem Inspekcijas padome, kuru veido katras ES dalībvalsts ministrijas deleģēti inspektori. Arī IZM nodrošina Latvijas valsts deleģētu inspektoru darbu Eiropas skolās.

Saistītie raksti

Tā kā Latvijas kandidatūru plānots pieteikt Eiropas Darba iestādes mītnes vietai, IZM jāsagatavo izvērtējums par iespējām Rīgā atvērt Eiropas skolu, kā arī par tās darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem resursiem un finansējumu. Šāds izvērtējums nepieciešams, lai, balstoties uz to, varētu sagatavot naudas pieprasījumu 2020. gada valsts budžetam.

Pie jebkura scenārija – ja skola tiek veidota kā valsts izglītības iestāde vai privāta izglītības iestāde – ir jārēķinās ar zināmiem izdevumiem valsts budžetā, lai izpildītu Eiropas skolu standarta prasības, skaidroja I. Bērziņa.

LA.lv