Uncategorized

Izlīgums un nodeva 0

Foto – Valdis Semjonovs

Tiesājos ar savu kaimiņu par zaudējumu atlīdzību, jo viņš appludināja manu dzīvokli. Sēdes daudzas reizes atlika dažādu iemeslu dēļ – gan kaimiņš slimoja vai vienkārši neieradās, gan arī es saslimu. Tā tas turpinājās trīs gadus, līdz beidzot mēs noslēdzām izlīgumu, kuru tiesa apstiprināja. Dzirdēju, ka šādos gadījumos var saņemt daļu no samaksātās valsts nodevas, jo tā bija liela (vairāk nekā 200 latu). Kā es to varu izdarīt?
 Diāna Majore Rīgā

 

Lai gan Civilprocesa likuma 226. pants nosaka, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas 5. punktu samaksātā valsts nodeva jāatdod tikai daļēji (50 procentu apmērā), ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu. Savukārt šā panta otrā daļa paredz, ka valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā gada laikā no summas iemaksas valsts budžetā.

Pieteikuma iesniegšanu un termiņa ievērošanu likums nosaka par obligātiem priekšnoteikumiem valsts nodevas atmaksāšanai. Likumā minētais iesniegšanas termiņš (viens gads) ir prekluzīvs termiņš (izteic kādas personas tiesības), kas ierobežo tiesības laikā un izbeidz tās pēc termiņa beigām, t.i., šādam termiņam seku ziņā ir absolūts raksturs, jo tas nav atjaunojams vai pagarināms.

Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas 5. punkts ir nosacīti jauns. Grozījumi pieņemti 2010. gada 20. decembrī un stājās spēkā no 2011. gada 1. janvāra. Kā izriet no likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā” anotācijas, likumprojekta mērķis ir veicināt izlīguma izmantošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētiem mediācijas (starpniecība izlīguma veicināšanai) aspektiem civillietās un komerclietās.

Direktīvas ieviešanas dēļ Civilprocesa likumā nostiprināts princips, ka samierināšanās jāuzsāk līdz ar prasības pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Likumā ietvertie grozījumi vērsti uz tiesas procesa efektivizēšanu un procesuālās ekonomijas sekmēšanu, to personu interešu aizsardzības veicināšanu, kuras varētu būt aizskartas bezmērķīgas tiesāšanās rezultātā.

Tātad, lai veicinātu izlīguma izmantošanu, Civilprocesa likuma 37. pantu papildināja ar jaunu punktu, nosakot, ka samaksātā valsts nodeva 50 procentu apmērā atmaksājama visos gadījumos, kad noslēgts izlīgums. Pieteikuma iesniegšana šādos gadījumos ir atkarīga no lietas dalībnieku gribas un spējas vienoties par izlīguma noslēgšanu, t.i., jo ātrāk noslēgts izlīgums, jo lielākas ir iespējas saņemt daļu no samaksātās valsts nodevas.

Diemžēl šajā gadījumā samaksāto valsts nodevas daļu vairs nebūs iespējams saņemt, jo tiesāties sākāt pirms trim gadiem un arī valsts nodeva bija jāsamaksā pirms trim gadiem.

 

Konsultēja jurists Aleksandrs Čičerins

 

LA.lv