×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.7°C
Vilis, Vilhelms
Pirmdiena, 28. maijs, 2018
21. augusts, 2015
Drukāt

Izlikšana un ievešana valdījumā. “Cik ilgā laikā man jāatbrīvo māja?”

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock
SVARĪGI

• Atteikšanās pieņemt vai parakstīt tiesu izpildītāja paziņojumu nav šķērslis nolēmuma piespiedu izpildei.

• Liecinieku neierašanās neaptur jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā.

“Nesen notika mana nekustamā īpašuma (māja ar zemi) izsole, jo biju parādā bankai. Izsolē to nosolīja kāda sieviete. Kas notiks tālāk? Cik ilgā laikā man jāatbrīvo māja? Ko tālāk darīs tiesu izpildītājs – vai tiešām ar varu izliks mani? Kas būs, ja neieradīšos uz izlikšanu vai neizvedīšu savas mantas?” jautā JĀNIS DAUGAVPILS NOVADĀ.

Uz ieguvēja vārda

Pēc tam, kad nekustamā īpašuma nosolītājs samaksājis visu summu, tiesu izpildītājs pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja (personas, kas pārņēmusi nekustamo īpašumu, vai nosolītāja) vārda elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Lietu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda tiesa izskata 30 dienu laikā no tiesu izpildītāja pieteikuma iesniegšanas tiesā. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību apgabaltiesā.

Paziņojums

Pēc tam tiesu izpildītājs izsniedz personai (parādniekam) paziņojumu par pienākumu atbrīvot īpašumu un nodot to ieguvējam 10 dienu laikā.

Tiesu izpildītājs šo paziņojumu nosūta ierakstītā pasta sūtījumā uz parādnieka pēdējo zināmo dzīvesvietu vai izsniedz to personiski pret parakstu, savukārt, ja parādnieku dzīvesvietā nesastop, viņš paziņojumu izsniedz kādam kopā ar parādnieku dzīvojošam pieaugušam ģimenes loceklim.

Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu tiek publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja parādnieks atsakās paziņojumu pieņemt vai parakstīt, tiesu izpildītājs vai priekšlikuma piegādātājs divu pieaicinātu personu klātbūtnē raksta par to aktu. Paziņojumā tiesu izpildītājs norāda arī datumu, kurā notiks nekustamā īpašuma ieguvēja ievešana valdījumā (juridisks termins, kas apzīmē nekustamā īpašuma nodošanu tā ieguvējam), ja parādnieks pienākumu neizpildīs labprātīgi.

Ievešana valdījumā

Ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā jeb tā nodošanu jaunajam īpašniekam tiesu izpildītājs veic, klātesot nekustamā īpašuma ieguvējam un parādniekam vai pilngadīgam viņa ģimenes loceklim. Šīm personām ir tiesības katrai pieaicināt ne vairāk kā divus lieciniekus. Tiesu izpildītājs pārbauda liecinieku identitāti un norāda šīs personas speciālā aktā.

Process ir vienkāršs – tiesu izpildītājs uzaicina parādnieku atbrīvot nekustamo īpašumu no viņam piederošās mantas un atstāt nekustamo īpašumu kopā ar ģimenes locekļiem un citām personām, kuras dzīvo kopā ar viņa ģimeni. Ja tiesu izpildītāja uzaicinājums netiek pildīts, viņš apraksta un novērtē mantu, kā arī ieceļ mantas glabātāju, pēc tam mantu izved un nodod mantas glabātāja uzraudzībā pēc aprakstes akta.

Kustamās lietas (piemēram, vanna, tualetes pods u.tml.) netiek iekļautas šajā aprakstes aktā un netiek izvestas. Vienu akta eksemplāru tiesu izpildītājs izsniedz parādniekam vai pilngadīgam viņa ģimenes loceklim, kura klātbūtnē veikta ieguvēja ievešana nekustamā īpašuma valdījumā.

Ja neierodas

Ja ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā noteiktajā laikā ne parādnieks, ne kāds no pilngadīgiem viņa ģimenes locekļiem neierodas un nav ziņu par neierašanās iemeslu, vai arī viņi nav ieradušies attaisnojoša iemesla dēļ, tiesu izpildītājs jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā atliek. Ja neviens noteiktajā laikā neierodas atkārtoti un nav ziņu par neierašanās iemeslu, vai arī viņi nav ieradušies neattaisnojoša iemesla dēļ, telpas tiek atvērtas piespiedu kārtā, klātesot policijas pārstāvim un diviem lieciniekiem. Par telpu piespiedu atvēršanu tiesu izpildītājs izdara atzīmi dokumentā (aktā).

Sūdzības

Parādnieka, kā arī trešo personu iebildumi pret izsolē iegūtā nekustamā īpašuma nodošanu neaptur ievešanu valdījumā. Agrākais valdītājs un trešās personas savas tiesības var pierādīt, tikai ceļot prasību tiesā.

Taču sūdzība, ko tiesā iesniedz trešā persona, kuras valdījumā nododamais nekustamais īpašums atrodas (piemēram, cits kreditors), aptur ievešanu valdījumā līdz sūdzības izskatīšanai. Šādas sūdzības apmierināšana nekavē nekustamā īpašuma ieguvēju celt vispārējā kārtībā prasību pret nekustamā īpašuma valdītāju.

Mantas saņemšana

Parādniekam ir tiesības mēneša laikā saņemt glabāšanā nodoto mantu, samaksājot sprieduma izpildes izdevumus. Ja parādnieks atsakās maksāt šos izdevumus, tiesu izpildītājs aiztur viņa mantu tādā vērtībā, kāda nepieciešama sprieduma izpildes izdevumu segšanai. Pārējo mantu var atdot parādniekam.

Ja cilvēks mēneša laikā neierodas saņemt glabāšanā nodoto mantu, tiesu izpildītājs to pārdod. Mantu, kurai nav tirgus vērtības vai kuru nevar pārdot un kuru parādnieks mēneša laikā nav ieradies saņemt, tiesu izpildītājs iznīcina liecinieku klātbūtnē, rakstot par to aktu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+