Uncategorized

Izraēlā neapsūdzēs kareivīgus rabīnus 16

Izraēlas ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka nesauks pie atbildības divus rabīnus, kuru sarakstītā grāmata pirms dažiem gadiem izraisīja plašu skandālu, jo tā attaisno neebreju nogalināšanu zināmos apstākļos gan kara, gan miera laikā.

 

2009. gadā iznākušo grāmatu “Ķēniņa likums” Izraēlā tirgot tika aizliegts. Tās autorus Ichaku Šapiru un Jozefu Elicuru, kā arī vēl divus pazīstamus rabīnus, kas šo grāmatu akceptējuši, nopratināja policija. Abu autoru aizturēšana un nopratināšana pērn izraisīja vardarbīgus viņu atbalstītāju protestus un niknas diskusijas par vārda brīvības robežām un par to, vai rabīni stāv pāri likumam.

Kā norādīts ģenerālprokuratūras paziņojumā, “lai gan ģenerālprokurors nepiekrīt grāmatā paustajai nostājai, tomēr viņš atzinis, ka trūkst pietiekamu pierādījumu, lai sauktu autorus pie atbildības par kūdīšanu uz rasismu vai vardarbību”.

Grāmatā vairākās vietās teikts, ka zināmos apstākļos Izraēlas ienaidnieku bērnu nogalināšana ir pieļaujama, jo “ir skaidrs, ka viņi augs lieli, lai kaitētu mums”. Tajā arī izteikta doma, ka neebreji “pēc savas dabas ir nelīdzcietīgi” un ka uzbrukumi viņiem palīdzēs “iegrožot viņu ļaunās dziņas”. “Jebkur, kur vien neebreju ietekme rada draudus Izraēlas pastāvēšanai, ir pieļaujama viņu nogalināšana,” raksta autori. Viņi paši gan vairākkārt skaidrojuši, ka nav domājuši iedziļināties politikā vai kūdīt uz vardarbību, vienīgi piedāvājuši savu jūdaisma tiesību skaidrojumu.

Viņu grāmata “Ķēniņa likums” izpelnījusies asu kritiku no daudziem rabīniem, kuri uzskata, ka tā ir pretrunā ar jūdaisma mācības būtību.

 

LA.lv