Laukos
Bizness

Izsludināts konkurss uz Agroresursu un ekonomikas institūta direktora amatu0

Foto LETA

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) izsludinājis konkursu uz institūta direktora amatu, liecina oficiālais paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

AREI Zinātniskās padomes Zinātniskais sekretārs Pēteris Lakovskis skaidro, ka konkurss izsludināts saistībā ar atbrīvojošos vakanci AREI direktora amatā un šī nav jauna amata pozīcija.

Patlaban AREI direktora pienākumu izpildītāja ir ekonomikas doktore Viktorija Zaļūksne.

“Latvijas Vēstnesī” teikts, ka amata pretendentiem jābūt maģistra vai doktora grādam lauksaimniecības, bioloģijas un vides zinātnē, inženierzinātnē, sociālajās zinātnēs vai saistītās nozarēs, pieredzei administratīvajā darbā un projektu vadīšanā un/vai piesaistē. Tāpat jābūt izpratnei par zinātniskā institūta pārvaldību un darbību, kā arī teicamām komunikācijas, darba organizēšanas un plānošanas prasmēm un angļu valodas prasmei vismaz B2 valodas apguves līmenī. Vēlamas arī krievu vai citas svešvalodas zināšanas.

Tāpat amata kandidātiem jābūt spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, augstai atbildības izjūtai un mērķtiecīgumam, kā arī prasmei strādāt komandā, saskarsmes un sadarbības prasmēm un teicamām prasmēm darbā ar datoru un citām tehnoloģijām. Pretendentiem nepieciešama arī B kategorijas autovadītāja apliecība.

Topošajam institūta direktoram AREI piedāvā interesantu un atbildīgu darbu, kā arī konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Lai piedalītos konkursā, amata pretendentiem ir jāiesniedz motivēts iesniegums un dzīves un CV, kurā norādīti prasībās minētie nosacījumi, kā arī izglītību, zinātnisko kvalifikāciju, citu kompetenci, kvalifikāciju un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām, ja tādas ir.

Dokumenti ar norādi “Agroresursu un ekonomikas institūta direktora amata konkursam” jāiesniedz institūta sekretariātā vai jānosūta pa pastu mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesī” uz adresi Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, vai arī, iepriekš saskaņojot, pa e-pastu: arei@arei.lv.

jau ziņots, ka no 2016.gada 1.janvāra Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ir reorganizēti un to funkcijas, personālu, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus, arhīvu, materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī nekustamo īpašumu un kustamo mantu ir pārņēmis AREI.

LA.lv