Latvijā
Rīga

Izsolē pārdos Nordeķu muižu, kuras apsaimniekotāji pašvaldībai parādā gandrīz 60 000 eiro2

Foto: LETA

Rīgas dome izsolē iecerējusi pārdot Rīgā, Buļļu ielā 16, esošo Nordeķu muižu, kuras apsaimniekotāji pašvaldībai ir parādā gandrīz 60 000 eiro, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte.

Izsolīta tiks amatniecības un restaurācijas darbnīca 443 kvadrātmetru platībā, divas administratīvās ēkas 230 kvadrātmetru un 25 kvadrātmetru platībā, kā arī 12 786 kvadrātmetrus liels zemesgabals.

Izsoles sākumcena ir 302 210 eiro. Izsoles solis – 3000 eiro. Pieteikties izsolei kandidāti var līdz 26.jūlijam.

Kā stāstīja Gailīte, Rīgas dome, ņemot vērā saņemtos privatizācijas ierosinājumus, 2009.gadā nodeva privatizācijai Nordeķu muižu – trīs ēkas un zemesgabalu 12 786 kvadrātmetru platībā Buļļu ielā 16. Viena no objekta, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, privatizācijas ierosinātājām bija tā brīža nomniece SIA “Nordeķu muiža”.

SIA “Nordeķu muiža” ēku nomā no 1997.gada un nomas līguma termiņš beidzās 2017.gada izskaņā. Nomas līgumā noteiktais izmantošanas mērķis bija apbūves atjaunošana un pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas izmantošana konferenču telpu un viesu nama vajadzībām.

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija 2010.gadā, skatot jautājumu par objekta nosacīto cenu, atlika cenas apstiprināšanu līdz brīdim, kad tiks izskatīta informācija par zemesgabala lietošanas mērķu pārskatīšanu, jo SIA “Nordeķu muiža” bija lūgusi pārskatīt lietošanas mērķus.

2014.gadā, apsekojot nekustamo īpašumu dabā un konstatējot, ka ēku izmantošanas veids neatbilst administratīvo ēku statusam, Rīgas būvvalde veica darbības, lai ēkām atbilstoši to faktiskajam izmantošanas veidam tiktu mainīti arī lietošanas mērķi.

SIA “Nordeķu muiža” ir parādā 30 946 eiro Rīgas pilsētas pašvaldībai gan nomas maksu, gan nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 28 475 eiro apmērā.

Pašvaldības ieņēmumu pārvalde izdevusi trīs lēmumus – izpildrīkojumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, kas nodoti izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Izpildītājs informējis Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par to, ka nav bijis iespējams piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu, jo “SIA “Nordeķu muiža” nav nekustamo īpašumu, uz kuriem var vērst piedziņu, kā arī nav naudas līdzekļu norēķinu kontos bankās. Līdz šim brīdim SIA “Nordeķu muiža” nav nokārtojusi savas parādsaistības pret pašvaldību.

Līdz ar to objekta privatizācija tiks turpināta, pārdodot to izsolē.

LA.lv