Horoskopi un mistika
Ezoterika

Ja Jāņu naktī nosit žurku; tur olu padusē; raganas pakaļu sadedzina… Dīvainākie ticējumi3


Foto – LA.lv
Foto – LA.lv
Foto – LA.lv

Uz labu un ļaunu

Pārlapojot latviešu tautas ticējumus par Jāņu laiku, starp jau zināmajiem – auglību, veselību un pārticību nesošajiem – atrodami arī tādi, kas ne vien palīdzēs sievu vai vīru pieburt, bet arī kaimiņam mantu noskaust. Mūsu priekštečiem nekas nav bijis svešs. Izmēģiniet arī jūs, varbūt veiksies.

Ticējumi atlasīti no profesora Pētera Šmita sakārtotajiem sējumiem “Latviešu tautas ticējumi”.

Nosit žurku, iegūst gaišredzību

Jāņa naktī vīzes jāapaun ačgārniski, ar purniem uz papēžiem, tad jāsatinas baltā palagā un jāuzmeklē papardes zieds. Tad var iet, kur grib, un darīt, ko grib, neviens neredz.
Jāņa naktī jāiziet uz papardēm un jāpaklāj zīda nēzdodziņš. Papardes ziedot ziedus nobirdina zīda nēzdodziņā. Nēzdodziņš ir jāaizsien un jāpaglabā. Tad visu var zināt, kas pasaulē notiek.

Uz slotas kātu Jāņu naktī ir jālec 8 reizes ap 8, kas ir uzvilkts uz zemes. Tanī laikā nedrīkst sarunāties un arī ne smieties. Kad ir to izdarījis, tad uz slotas kāta jāšus ir jāaizlec līdz tuvākam papardes pudurim, bet tikai vienam: tad tas redzēs papardes ziedu ziedam.

Zāļu vakarā jāiet uz mežu un jānostājas pie kādas papardes. Tēva reizi skaitot, ar dzelzs nūju jāapvelk sev un papardei pēc iespējas liels riņķis un jāgaida līdz paparde uzziedēs. Kas dabūjis papardes ziedu, tas uz visu mūžu laimīgs.

Pa Jāņu nakti vajag stāvēt pie papardes, tad pusnaktī var redzēt žurku uz pīlādža ziediņa papardes galā. Kas žurku var nosist, ziediņu noķert un palikt pagalvē, tas varot redzēt, kas uz priekšu notikšot.

Sarkans krīta riņķis

Pulksten 12-tos Jāņu naktī ziedot svētā paparde, kuras ziedus tanī naktī sanākušie kustoņi – čūskas, vilki, lāči, pūķi, u.c – apēdot. Šie īstenībā esot burvji un raganas. Tas cilvēks, kas šo papardes ziedu apēdot, esot visu mūžu laimīgs. Kas nu vēlas laimīgs tapt bez kādām pūlēm, tas lai iet un apsēžas Jāņu nakti pie svētās papardes un apvelk ar sarkano krītu riņķi, cik tālu sēdēdams var aizsniegt. Šis riņķis aizsargājot pret augšminētiem kustoņiem, kuri arī lūko dabūt ziedu. Kad neesot no riņķa pilnīgi apsargāts, tad cilvēku tūlīt minētie kustoņi nomokot. Tiklīdz kā zieds pilnīgi izplaucis, tad tūlīt jānorauj, šādus vārdus runājot:”Es visu vēlos”.

Dabūto papardes ziedu vajaga glabāt zem kājas, vislabāk aiz ādas. Kam tāds zieds, tas visu zina, kur tik kāds notikums, kur atrodas pazudusi lieta u.t.t.

Ja grib visu zināt, kas pasaulē notiek, Jāņu naktī jāsargā papardes zieds, kad tas pusnaktī uzzied, tas jānorauj, ar nazi jāiegriež rokā un rētā jāieliek zieds, pēc kam vaina jāaizdziedē; tad visu mūžu zinās, kas pasaulē notiek.

Kas Jāņa naktī kopojas…

Jāņu vakarā, saulei rietot, jāizrauj paparde, sakne jāpārgriež šķērsām pušu. Kāds burts tur iekšā salasāms, ar tādu sākas nākošā vīra vārds.

Jāņu dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma būs redzams kāds burts, ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.

Kad Jāņa dienas rītā, pusdienā vai pusnaktī redz kur naudas uguntiņu, tad vajaga iet droši klāt un uzmest ko virsū. Ja uzmet cepuri, tad nauda ir sešas pēdas dziļi, bet, ja uzmet kurpes vai pastalas, tad tikai pēdu.

Jāņa dienas naktī naudas sargi salasās pirtī apspriesties par naudas glabāšanu, un tur viņi arī peras. Ja grib noklausīties un izzināt, kur nauda noglabāta, tad vajaga apmaukt aramās sakas ap kaklu, uzkāpt uz pirtsaugšas un klausīties.

Jāņa vakarā jāsalasa vībotņu ziedi, jāiesien kabatas lakatiņā un naktī jābrien pa ūdeni vai rasu, tad tie ziedi pārvēršas zeltā vai sudrabā.

Jāņa vakarā jāstaigā pa pupu lauku un jāsukā mati, jo tad aug garas pupas.

Kas Jāņa naktī kopojas, tam labība sagāžas veldē.

Jāņa nakti neesot brīvu vīriešiem un ar sievietēm kopā gulēt, jo tad lini krītot veldē.

Dvieli slaukt un burvi nosist

Lai byutu pīna daudz, tad Juoņa nakti juoizslauc ūtra saimnīka guovis.

Kā Ziemas svētkos, tā arī Jāņos lopi pusnaktī runājot par cilvēku likteni. Tie esot lopu laiki, kur viņiem jādod svētku barība.

Kas grib izsargāties no burvjiem, Jāņu naktī pīlādža nūja jāaizbāž istabā vai stallī aiz griestiem; caur to ne vien atbaida pesteļus, bet tos var izdevīgā brīdī ar to pat nosist.

Ja viena saimniece grib, lai otrai saimniecei nebūtu daudz piena, tad viņa Jāņu vakarā iet ar dvieli govis slaukt un paņem arī spaini līdz. Ja kūts nav vaļā, viņa stāv pie durvīm un slauc to dvieli.

Mēslus izsutināt

Kad grib, lai govs dotu daudz piena, tad Jāņu dienā vajadzīgs aiziet uz svešu kūti, paņemt sauju mēslu, sadedzināt to smalki, izsutināt un izmazgāt ar pelniem visus stuļģus un slauktuves.

Lielo piektdienu vajaga iestādīt zirni, Jāņos paņemt zirņa ziedu, piespraust to pie cepures un ieiet baznīcā, tad var redzēt raganu.

Jāņa dienas vakarā saimnieks sēž pagalmā, lai nenāk raganas un nedara kādu ļaunumu viņa lopiem, bet, ja kāds nāk, tad viņš to uzskata par burvi un sit nost.

Jāņa dienā mājas māte liek nātras uz logiem un sliekšņiem, lai raganas pakaļas sadedzinātu.

Jāņu vakarā jāsadedzina raganu vēmekļi un pelni jāizkaisa uz krustceļiem, tad skauģi un būrēji nenāks tai mājā burt.

Ja padusē ieliek olu

Ja Jāņa vakarā ieliek padusē olu un tura līdz nākošiem Jāņiem, tad no tās izšķiļas pūķis.

Juoņa dīnas vokorā uz vuortim juolīk vaca veize, lai rupuči nalāktu klāvā un nazeistu gūvu.

Jāņu vakarā meitas apsmērē naudas gabalu vienā pusē ar sarkanu krāsu, aiziet pie upes un met viņu ūdenī. Ja naudas gabals iekritīs ar sarkano pusi, tad tā precēs nabagu, bet, ja naudas gabals nokritis ar nesmērēto pusi, tad precēs bagātu vīru.

Jāņa naktī meitai jānoģērbjas kailai, jāuzliek rožu vaiņags galvā. Kurš puisis to noķers, tas būs meitas nākamais vīrs.

Zāļu vakarā jānopin vaiņags no trīsdeviņām puķēm, ņemot no katras trīs ziediņus, un jāaiznes mežā uz krustcelēm. Pašam jānoslēpjas krūmos un jāgaida, līdz kāds nāks un paņems vaiņagu, tas būs īstais.

Smaržīgo āboliņu vajaga Jāņa naktī pagalvī likt. Kad viņš uzzied, tad ir laime.

Zirga sakas kaklā vīru piebur

Jāņu naktī meitām vajagot zirga sakas kaklā likt un uz krustceļiem stāvēt, tad dabūjot brūtgānu redzēt.

Jāņa vakarā meitām jāēd siļķe un tad jāiet gulēt. Kas nu tai naktī sapnī pasniegs ko dzert, tas būs brūtgāns.

Jāņu naktī vajag dedzināt tikko no meža pārnestas sūnas. Ja tās labi deg, tad dedzinātājs drīz apprecēsies.

Jāņa naktī vajagot iegriezt vienā eglē sirdi. Ja otrā rītā sirdī esot maijvabole, tad griezējam tai gadā būšot liela laime. Ja sirdī esot melns tauriņš, tad griezējs to gadu nomiršot. Bet ja sirdī esot sveķu piles, tad tās nozīmējot asaras.

Pīlādzi, bet ar nenokostu galotni, pārnes zāļu dienā, un svēpē ar to bērnus.

Sviests ar sagrauzdētu krupi

Jāņa naktī sists sviests jājauc kopā ar sagrauzdētu krupi, un ar to niezis jāsmērē, tad tas noejot.

Kad Jāņa naktī var dabūt no otra drēbēm kādas, kas mugurā, tad tās jāieliek vaska lodītē un jāierok zem tā paša durvīm, tad viņu apmeklēs zagļi, uguns un sērgas.

Saistītie raksti

Kas grib, lai visas viņa lūgšanas tiktu piepildītas, tam jānoķer sikspārnis un Jāņu naktī pulksten 12 jāaiznes un jānoliek uz skudru pūžņa. Atpakaļ skrejot, jāaizbāž ausis, lai nedzirdētu sikspārņa pīkstēšanu, jo tad paliek kurls. Kad skudras sikspārni saēdušas, atlikušie kauliņi jāsalasa, un tiklīdz ka no otra ko lūdz, kauliņi jāpiedur pie tā drēbēm vai rokas, un lūgšana tūlīt tiks uzklausīta!

Jāņa naktī skrienot tāda pelīte ar zālīti mutē. Tā pelīte esot jānoķer, jāizņem tai zālīte no mutes. Ar to zālīti cilvēks varot palikt neredzams.

Jāņa vakaru vajagot iet uz kaimiņu robežas ēst, tad apēdīšot kaimiņa lauka svētību.

Ja kāds grib otru noskaust, tad vajaga Jāņa vakarā kurināt pirti un lūgt to pirtī, kuru grib noskaust.

LA.lv