Praktiski
Manas tiesības

Ja mamma pati nesamaksā nodokli, bērna kopšanu darba stāžā neieskaita. Cik tas likumīgi?0

Foto – Shutterstock

1991. gadā man piedzima bērns, un es pusotru gadu atrados bērna kopšanas atvaļinājumā. Nesen vērsos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas centrā Cēsīs, kur man atbildēja, ka šo laiku neieskaita apdrošināšanas stāžā pensijas aprēķināšanai, jo neesmu veikusi iemaksas 1% apmērā. Man ir pabeigta vidējā speciālā medicīniskā izglītība – arī šo mācību laiku neieskaita stāžā! Vai tas atbilst patiesībai? ANITA CĒSĪS

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ināra Ļuta informē, ka no 1991. gada 1. janvāra Latvijā tika noteikta uz iemaksām balstīta pensiju sistēma. Tātad laika periodā no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim apdrošināšanas stāžā ieskaita laiku, kad māte, nebūdama darba attiecībās, ir audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam un pati maksājusi nodokli 1% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas. Ja šāds maksājums tajā laikā nav veikts, apdrošināšanas periods neveidojas.

Savukārt līdz 1990. gada 31. decembrim apdrošināšanas stāžā ieskaita mācību laiku augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidusskolas beigšanas, ja tas pierādīts ar dokumentiem. Ja mācības medicīnas skolā bijušas pēc pamatskolas beigšanas, mācību laiku apdrošināšanas stāžā neieskaita, jo spēkā esošā tiesību norma to neparedz.

LA.lv