Uncategorized

Ja saimniecībā nav vairāk par 50 vistām vai paipalām, olas drīkstēs pārdot bez marķējumiem 0

Foto – Valdis Semjonovs

Ja saimniecības ganāmpulkā nav vairāk par 50 dējējputniem, no tiem iegūtās olas drīkstēs nemarķēt un realizēt tieši galapatērētājam. Savukārt, ja olas tiek iegūtas ganāmpulka, kurā ir vairāk par 50 putniem, olas jāmarķē, tā nosaka valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par olu apriti nelielā apjomā.

Noteikumi reglamentē arī to, ka par nelielu olu apjomu uzskatāms daudzums, ko iegūst no ganāmpulka, kurā nav vairāk par 350 dējējputniem vai 1000 citu sugu putniem, izņemot strausus. Putnu kopējais skaits novietnē nedrīkst pārsniegt 1000 dējējputnu. Olu neliels apjoms strausu ganāmpulkiem noteikts ne vairāk kā 250 realizētu strausu olu gadā.

Kā skaidro ministrijā, noteikumi nepieciešami tādēļ, ka Latvijā aizvien aktīvāk attīstītās piemājas saimniecības, kurās audzē putnus un kuru olas ir vēlme realizēt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumiem vietējā tirgū. Ir dažādojušās arī to putnu sugas, kuru olu lietošana uzturā palielinās, piemēram, paipalu olas kļūst aizvien populārākas.

Noteikumi nosaka arī higiēnas prasības olu ražošanai piegādei nelielā apjomā tieši galapatērētājam, kā arī citu putnu olu piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam.

Noteikumi nosaka arī olu realizācijas atļauju izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtību.

Noteikumi “Prasības olu apritei nelielā apjomā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv