Praktiski
Manas tiesības

Ja skolēns vasarā strādā algotu darbu. Kas jāņem vērā vecākiem?0

Foto – Shutterstock

Daudzi skolēni arī šogad vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādās algotu darbu. Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, ja viņš mācās vispārējā, profesionālajā, augstākajā vai speciālajā izglītības iestādē un vēl nav sasniedzis 19 gadu vecumu.

Pamatlietas, kas jāzina

Vasaras brīvlaikā vecāka algas nodokļa grāmatiņā netiek svītrots ieraksts par apgādājamo un saglabājas 175 eiro atvieglojums mēnesī par apgādībā esošu personu. Turklāt bērnam darba laikā tiek piemērots minimālais neapliekamais minimums 60 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Taču vecākiem, kuru bērni paralēli mācībām strādā arī skolas laikā, jāzina: tiklīdz jaunietis uzsācis darba gaitas, viņa atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākumu gūšanas vieta (darba devējs, pie kura bērns strādās). Tad viņu gūtajiem ienākumiem darba devējs būs tiesīgs piemērot minimālo neapliekamo minimumu (60 eiro mēnesī).

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, un visas darbības saistībā ar apgādību jāveic elektroniski.

Trīs iespējas

Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:

1) vispārējais;

2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja;

3) sezonas (lauku darbos).

Pirmajā gadījumā darba devējs maksā 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli un 34,09% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (10,50% sociālo iemaksu darba devējs ietur no skolēna algas, bet pārējo maksā no saviem līdzekļiem). Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darbavietā piemērotā minimālā neapliekamā minimuma starpības.

Ja skolēns (neatkarīgi no vecuma) vasarā strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, no viņa ienākuma darba devējs neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma. Taču laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots 175 eiro atvieglojums par apgādībā esošu personu. Tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieka ienākumu, strādājot lauku darbos (augļu koku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), ienākumam tiek piemērota 15% nodokļa likme, bet ne mazāk par 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā. Šajā gadījumā vecāki saglabā tiesības piemērot 175 eiro atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

UZZIŅA

• Plašāka informācija par skolēnu darbu vasarā un elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv; tālr. 67120000.

• Noderīga informācija atrodama arī Valsts nodarbinātības aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv, Valsts darba inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv.

LA.lv