Praktiski
Svētki

Jāņa bērnus mudina saudzēt retos un aizsargājamos augus 0


Attēlā jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus). Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorija. Baltijas jūras reģiona Sarkanā grāmata.
Attēlā jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus). Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorija. Baltijas jūras reģiona Sarkanā grāmata.
Foto: Andris Soms

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina līgotājus, plūcot jāņuzāles un veidojot ziedu pušķus un vainagus, nenodarīt pāri dabai un atcerēties par retiem un aizsargājamiem augiem, “kam būtu jāpaliek tur, kur tie aug”, informē DAP.

Pārvaldē atgādina, ka īpaši aizsargājamo sugu saraksts ir paredzēts Ministru kabineta noteikumos. Pašreiz šajā sarakstā ir 228 īpaši aizsargājamie ziedaugi un paparžaugi. Iemesli, kāpēc šie augi noteikti kā īpaši aizsargājami, ir dažādi. No aizsargājamiem ziedaugiem cilvēki varētu vēlēties noplūkt likšanai vāzē vai iepīšanai vainagos 30-40 sugas.

“Aizsargājamā lielā kosa krāšņumā nevar sacensties ar kādu no Latvijā savvaļā augošajām orhidejām. Bet zilgano jeb divkrāsu kārklu vispār diez vai kādam ienāks prātā pīt Jāņu vainagā. Ja veidotu tādu kā visu laiku populārāko plūkto aizsargājamo augu sarakstu, tad ar lielu pārliecību var teikt, ka pirmajā vietā visticamāk būtu smaržīgā naktsvijole. Tad tālāk droši vien varētu ierindot dzegužpirkstītes un dzegužpuķes,” klāsta DAP.

Vienlaikus pārvaldē pauž prieku, ka cilvēku attieksme pret aizsargājamiem augiem pēdējos gados ir uzlabojusies. Jāņu laikā, veicot kontroles reidus, daudzi pārdevēji zina, kurus augus drīkst un kurus nedrīkst tirgot. Pagājušā gadā bijis viens gadījums, kad, apsekojot tirgus pirms Jāņiem, zāļu pušķos bija aizsargājamās dzegužpuķes.

DAP aicina ikvienu, kurš pamana tirgojam retos un aizsargājamos augus, par pārkāpumiem ziņot, zvanot pa tālruni 67509545.

Pārvaldē atgādina, ka aizsargājamo augu lasīšana, pirkšana, pārdošana un dzīvotņu postīšana ir administratīvi sodāma darbība. Normatīvajos aktos noteiktie naudas sodi ir visai bargi – fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Tāpat jātceras: pirms iet kādā pļavā plūkt nolūkotos ziedus, iespēju robežas jāpārliecinās, vai tās īpašniekam vai apsaimniekotājam nav iebildumu par šādu rīcību.

DAP iesaka Līgo un Jāņu svētku ziedu pušķīšu veidošanai un vainagu pīšanai dabas retumu vietā izmantot plaši izplatītus ziedaugus – sarkano āboliņu, pīpenes, madaras, smilgas, gandrenes un citus Latvijas laukos un mežmalās atrodamus augus, kas nav aizsargājami.

“Protams, ka arī pret tiem jāizturas iespējami saudzīgi – nevajag plēst ar visām saknēm vai noplūkt vienīgo ziedu pļavā. Der atcerēties arī par savu veselību – nav jāplūc nepazīstami aug, jo var gadīties, ka kāds no tiem ir indīgs,” uzsver pārvaldē.

Galerijas nosaukums
LA.lv