Veselam
Ārstēšana

Jaunā kārtība: Ja gribēsi ārstēties, neaizmirsti samaksāt 51,60 eiro0

Foto – LETA

No 1. septembra stāsies spēkā šodien valdībā pieņemtie noteikumi “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”. Tiem, kuri maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, nav jāuztraucas, jo viņi saņems valsts garantēto obligāto veselības apdrošināšanu. Taču tām personām, kuras šī iemaksas nav veikušas, ir pēdējais laiks to sākt darīt vai arī, sākot no 1. septembra līdz gada beigām iemaksāt brīvprātīgo maksājumu 51,60 eiro jeb 1% no minimālās mēnešalgas.

Šis gads ir pārejas periods, tāpēc neatkarīgi no tā, vai šie vairāk nekā 50 eiro būs vai nebūs samaksāti, veselības aprūpe tiks nodrošināta tāpat kā līdz šim, Bet, ja cilvēks šo maksājumu nebūs veicis, viņam savs parāds ar valsti būs jānokārto 2019. gada sākumā. Turklāt pirms veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas būs jāsamaksā ne tikai 51,60 eiro, bet arī maksājums par 2019. gadu – 3% no minimālās mēnešalgas. Ja tas nebūs izdarīts, tad, sākot no 2019. gada, valsts šiem cilvēkiem nodrošinās tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus, dzemdību palīdzību, kā arī to slimību ārstēšanu, kas apdraud sabiedrību (psihiskās saslimšanas, infekcijas slimības). Pacientiem no savas kabatas būs jāmaksā par konsultācijām pie speciālistiem, izmeklējumiem, kā arī citiem medicīnas pakalpojumiem. Veselības ministre Anda Čakša informēja, ka līdz 1. septembrim ministrija izstrādās precīzu sarakstu, ko nevarēs saņemt par valsts naudu personas, kuras nav veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī nav samaksājušas brīvprātīgo maksājumu.

Ministre Čakša uz jautājumu, cik valstī ir šādu personu, kurām nebūs tiesību saņemt pilnu valsts nodrošināto ārstēšanu, atbildēja, ka pēc ekspertu aplēsēm tās esot no 100 000 līdz 300 000 personām, bet precīzs skaits būšot zināms tad, kad tiks saslēgtas visas savstarpēji autorizētās elektroniskās sistēmas. “Tad redzēsim, kuram ekspertam bijis visprecīzākais aprēķins,” sacīja veselības ministre.

Veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumu persona varēs saņemt, autentificējoties veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (e- veselība), kur būs pieejams elektroniski sagatavots veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojums. Ministrija meklē labāko risinājumu, lai maksimāli atvieglotu piekļuvi veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumam par iemaksu veikšanu. Ja nav pārliecības, vai ir jāsamaksā pieminētie 51,60 eiro, tad, kā skaidroja ministre, varēs vērsties arī Nacionālajā veselības dienestā (NVD) rakstiski vai arī doties uz NVD nodaļām.

Personai veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumā norādītā summa būs jāiemaksā valsts budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

Informācija par personas iekļaušanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē pēc iemaksu veikšanas tiks nosūtīta uz personas elektronisko pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tajā dienā, kad persona iekļauta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē.

Lai varētu īstenot valdības pieņemtos noteikumus, NVD pieņems darbā piecus speciālistus: vecākais klientu apkalpošanas speciālists, divi juristi, informācijas sistēmu administrators, kā arī projekta vadītājs, kuru mēnešalga būs, sākot no 899 eiro līdz 1647 eiro. Jaunās darba vietas tiks izveidotas, samazinot grāmatvežu skaitu.

LA.lv