Laukos
Graudkopība

Jauna vasaras miežu šķirne ‘Didzis’0

Jaunā šķirne ‘Didzis’. Foto no autoru arhīva

Autores: Māra Bleidere, Dr.agr, Ilze Grunte, Mg.agr., AREI
Vasaras miežu selekcijas darbs Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendes pētniecības centrā tiek veikts, lai veidotu jaunas, augstražīgas, pret slimībām un veldrēšanos izturīgas vasaras miežu šķirnes ar dažādu veģetācijas perioda garumu, kas piemērotas Latvijas vietējiem agrometeoroloģiskajiem apstākļiem un dažādām audzēšanas tehnoloģijām un izmantošanas virzieniem.

Miežu šķirnes ‘Didzis’ (līnijas ST–12924) izveidošana un novērtēšana uzsākta 2006. gadā. Krustojot vācu izcelsmes šķirni ‘Justina’ un Latvijas izcelsmes miežu līniju M5 (‘Danuta/Austris’), iegūta hibrīdā populācija F06–28. No 2011. līdz 2014. gadam no miežu hibrīdās populācijas F06–28 izlases ceļā iegūts miežu līnijas ST–12924 agrīnās paaudzes selekcijas materiāls. Atbilstoši miežu līnijas priekšizpētes rezultātiem F5 un F6 paaudzes selekcijas audzētavās tai raksturīgs labs ražības potenciāls un augsta izturība pret slimībām.

2013. un 2014. gadā veica miežu līnijas saimniecisko pazīmju (10 m2 lauciņos, trīs četros atkārtojumos) un graudu kvalitātes izpēti vienlaikus vairākās audzēšanas vietās Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Līnijas ražība vidēji divos gados bija augstāka salīdzinājumā gan ar standartšķirnēm ‘Ansis’ un ‘Austris’, gan arī ar tajā laikā jaunāko Latvijā selekcionēto, Augu šķirņu katalogā reģistrēto miežu šķirni ‘Jumara’. Līnijai raksturīga augsta izturība pret veldrēšanos un augsta izturība pret tīklplankumainību, kas ir viena no postīgākajām miežu lapu slimībām Latvijā. Auga garums ir līdzīgs šķirnei ‘Ansis’, veģetācijas perioda garums līdzīgs ‘Austrim’ un ‘Jumarai’. No 2015. līdz 2017. gadam ir turpināts saimniecisko pazīmju novērtējums (10 m2 lauciņos trijos atkārtojumos).

Graudu ražas raksturojums
Miežiem ‘Didzis’ raksturīga salīdzinoši augsta un stabila graudu raža. Piecos izmēģinājumu gados AREI Stendes pētniecības centrā salīdzinājumā ar standartšķirni ‘Austris’ šķirnes ‘Didzis’ graudu raža (6,53 t/ha) bija vidēji par 8% augstāka (6,01 t/ha). Šajā laika periodā šķirnes uzrādītais ražas potenciāls lauka izmēģinājumos ir 7,54 t/ha. Šķirnes graudi ir rupji, augsta izturība pret miltrasu un lapu tīklplankumainību, nogatavojas vidēji trīs četras dienas agrāk nekā ‘Ansis’.

Pētījumi šķirnes izmantošanai pārtikā
Potenciālā šķirne, līnija ST–12924, atzīta kā perspektīva un ir iekļauta pētījumos, lai precizētu tās izmantošanas iespējas pārstrādē pārtikai. Miežu līnijas graudu kvalitātes padziļināta izpēte veikta valsts pētījumu programmas AgroBioRes projekta nr. 4 Pārtika ietvaros, lai noskaidrotu tās graudu izmantošanas potenciālu pārtikas rūpniecības vajadzībām. Pētījums veikts AREI Stendes pētniecības centrā no 2015. līdz 2017. gadam.

Dažādām miežu šķirnēm un selekcijas līnijām, tostarp ST–12924, analizēta iegūtā kvalitatīvo grūbu produkcija virs 2 x 20 mm sieta, noteikts šķelto grūbu īpatsvars un produkcijas krāsa (gaišums), kas ir nozīmīgas graudu izejvielu kvalitāti raksturojošas pazīmes miežu pārstrādes procesā. Miežu grūbu produkcija iegūta, graudus apstrādājot 1,4 minūtes ar maza izmēra laboratorijas skrotētāju. Salīdzinot šķirnes ‘Didzis’ graudu pārstrādes produkta (grūbu) kvalitāti ar vairākām citām lopbarības un alus miežu šķirnēm no Valsts Augu šķirņu kataloga, tā 10 miežu šķirņu rangā ierindojas vidējā pozīcijā no 4. līdz 7. vietai. Kopumā no pētījuma rezultātiem var secināt, ka ir grūti apvienot vienā miežu šķirnē spēju vienlaikus nodrošināt gan paaugstinātu grūbu produkcijas iznākumu, gan pazeminātu šķelto grūbu īpatsvaru, gan gaišu grūbu krāsu.

Atbilstoši AS Dobeles dzirnavnieks speciālistu vērtējumam šķirnes ‘Didzis’ graudi pēc formas ir apaļi, graudu apstrādes procesā nolobās vienmērīgi, pārstrādes produkts ir salīdzinoši gaišas krāsas, kas apliecina šķirnes perspektīvas tās izmantošanai pārstrādei arī pārtikas graudu produkcijas ieguvei.

No 2018. gada – Latvijas Augu šķirņu katalogā
Kā priekšnoteikums jaunās šķirnes ‘Didzis’ aizsardzībai un reģistrēšanai Augu šķirņu katalogā ir iegūti arī noslēguma pārbaudes rezultāti AVS (atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes) testam Igaunijā un SĪN (saimniecisko īpašību novērtējuma) pārbaudei divus gadus trīs dažādās audzēšanas vietās Latvijā. Jaunā šķirne ‘Didzis’ salīdzināta lopbarības šķirņu grupā ar standartšķirni ‘Austris’. Līdzvērtīgi augsta graudu raža divos gados iegūta gan MPS Pēterlauki, gan Skrīveros – attiecīgi 8,04 un 8,03 t/ha. Vidējā graudu raža trīs audzēšanas vietās šķirnei ‘Didzis’ ir bijusi augstāka nekā šķirnei ‘Austris’, tās graudos ir uzkrājies pietiekami liels proteīna daudzums (vidēji 12,4%). Divu gadu laikā, kad augu veldrēšanās izvērtēšanai bija labvēlīgi apstākļi, šķirne ‘Didzis’ ir nodrošinājusi augstu izturību pret veldri (vidēji 8 balles). Ar 2018. gadu šķirne ‘Didzis’ ir iekļauta Latvijas Augu šķirņu katalogā un Latvijas Aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā.

Plašāks teksts un šķirnes novērtēšanas tabulas – žurnālā Agro Tops

Žurnāla “Agro Tops” aprīļa izdevuma vāks

LA.lv