×
Mobilā versija
Brīdinājums +23.7°C
Anšlavs, Junora
Piektdiena, 25. maijs, 2018
1. marts, 2012
Drukāt

Jaunākais augu aizsardzībā

Valsts augu aizsardzības dienests reģistrējis lietošanai piecus jaunus augu aizsardzības līdzekļus, bet vairākiem mainījis atļauto lietojumu un devas.


 

Fungicīdi

* Epox Top e.k. – sistēmas iedarbības preparāts (2. reģistrācijas klase) slimību ierobežošanai graudaugos. Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Ziemas un vasaras kviešu sējumos atļauts lietot graudzāļu miltrasas, kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības un kviešu lapu dzeltenplankumainības ierobežošanai. Ziemas un vasaras miežu sējumos atļauts lietot graudzāļu miltrasas, miežu lapu tīklplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai. Rudzu sējumos preparāts reģistrēts graudzāļu miltrasas, brūnās rūsas un stiebr­zāļu gredzenplankumainības ierobežošanai, savukārt tritikāles sējumos vēl arī dzeltenās rūsas, kviešu lapu pelēkplankumainības un kviešu plēkšņu plankumainības ierobežošanai. Auzu sējumos atļauts lietot auzu lapu brūnplankumainības ierobežošanai.

Smidzinājums jāveic, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

 

Herbicīdi

* Glyphomax 480 – sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un mizu. Nav selektīvs. 2. reģistrācijas klase. Lietojams īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Papuvēs un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās nezāles apsmidzināt tās aktīvās augšanas periodā, kad vārpatai ir trīs līdz sešas lapas. Apstrādājot tīrumus pēc ražas novākšanas, apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir trīs līdz sešas lapas.

Apstrādājot tīrumus pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas, apsmidzināt vārpatu un citas daudzgadīgās nezāles pavasarī. Vārpatai vēlamas trīs četras lapas apstrādes brīdī. Augsnes apstrādi un sēju vai stādīšanu veikt 10 dienas pēc smidzināšanas. Apstrādājot tīrumus pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas, lietojot minimālo apstrādi vai tiešo sēju, apsmidzināt augošas nezāles/labības sārņaugus vienu dienu pēc kultūraugu sējas. Kultūraugu sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni.

Kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus nezāļu ierobežošanai apsmidzināt pilngatavības stadijā aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Ziemas un vasaras rapšu sējumos smidzinājumu var veikt divas trīs nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30%.

Zirņu un pupu sējumus apsmidzināt aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75% no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.

Plūmju un ķiršu dārzos ar preparātu apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms augļu koku ziedpumpuru atvēršanās vai rudenī pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu atvases.

Skuju koku jauno stādījumu apstrāde veicama rudenī, kad koku pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus.

Lai ierobežotu atvašu augšanu, apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrāde ir veicama laikā, kad koku sulas kustība ir virzienā uz saknēm, parasti no oktobra līdz februāra beigām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 10 dienas.

* Lontrel 72 SG – īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām. Selektīvs. 2. reģistrācijas klase.

Ziemas un vasaras rapšu sējumus apsmidzināt pavasarī no rapšu stublāja veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 31–55). Vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu (ar/bez stiebrzāļu pasēju) sējumos smidzinājumu veikt, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu AS (21), bet ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles (ar/bez stiebrzāļu pasējas) smidzinājums jāveic pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas parādīšanās stadijai AS (37).

Lai ierobežotu nezāles kukurūzas sējumos, smidzinājums jāveic kukurūzas trīs līdz sešu lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā.

Cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumus apsmidzināt nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad usne ir 15–20 cm augsta (rozetes stadijā), arī maisījumā ar piemērotu preparātu. Galviņkāpostu stādījumus apsmidzināt divas trīs nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā.

Zemeņu stādījumus apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15–20 cm augstas. Neapstrādāt zemeņu stādījumus pavasarī.

Linu sējumus apsmidzināt līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55).

Egļu un baltegļu stādījumus kokaudzētavās apsmidzināt, kad stādi iesakņojušies un ierobežojamās nezāles ir 10–20 cm garas.

Stiebrzāļu sēklu laukus smidzināt no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu.

Ganībās smidzinājums jāveic nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15–20 cm (rozetes stadija). Atļauts lietot vienu reizi sezonā, nogaidīšanas laiks pēc lietošanas ganībās – 7 dienas.

* Primus XL – sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm. Selektīvs. 2. reģistrācijas klase.

Apsmidzināt ziemas kviešu un miežu, rudzu, tritikāles (ar/bez stiebrzāļu pasējas) sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz attīstītas karoglapas stadijai AS (39). Savukārt vasaras miežu un kviešu (ar/bez stiebrzāļu pasējas) sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai AS (20–39). Auzu sējumus (ar/bez stiebrzāļu pasējas) apsmidzināt, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai AS (20–31). Īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai atļauts izmantot vienu reizi sezonā.

 

Insekticīdi

* Plenum 50 WG – sistēmas iedarbības preparāts (2. reģistrācijas klase) krustziežu spīduļa ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties, rapšu ziedkopas attīstības laikā, sākot ar zaļo pumpuru stadiju līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 51–59). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 75 dienas.

Lietojuma izmaiņas

* Fungicīdu Acrobat Plus (iepriekš Akrobāts Plus d.g.) atļauts lietot arī sīpolu un ķiploku stādījumos sīpolu neīstās miltrasas ierobežošanai. Ar preparātu apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai pēc brīdinājuma par sagaidāmo slimības parādīšanos, līdz sīpola bumbulis sasniedzis >50% no vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies (AS 46). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām. 3. reģistrācijas klases lietotājiem: ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā minimālā platība 250 m2. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

* Insekticīdu akaricīdu Actara 25 WG (iepriekš Aktara 25 d.g.) vairs nedrīkst lietot kartupeļu stādāmā materiāla kodināšanai, tāpat to vairs nedrīkst lietot ziemas un vasaras miežu, auzu sējumos, burkānu sējumos, kāpostu sējumos un stādījumos, priežu, egļu, apšu un bērzu jaunaudzēs, nedrīkst izmantot kokaudzētavās dēstu mērcēšanai vai apliešanai, kā arī mainījušās atļautās devas. Atļauts insekticīda Aktara 25 d.g. 2. reģistrācijas klases iepakojumu krājumus, kas saražoti līdz 2012. gada 12. janvārim, izplatīt līdz 2013. gada 11. janvārim un lietot saskaņā ar veco marķējumu līdz 2013. gada 11. jūlijam. Savukārt Aktara 25 d.g. 3. reģistrācijas klases iepakojumu krājumus, kas saražoti līdz 2012. gada 31. janvārim, atļauts izplatīt līdz 2013. gada 30. janvārim un lietot saskaņā ar veco marķējumu līdz 2013. gada 30. jūlijam.

* Herbicīdam Ariane S (iepriekš Ariane S e.k.) izmainītas devas. Atļauts Ariane S e.k. krājumus, kas saražoti līdz 2012. gada 12. janvārim, izplatīt līdz 2013. gada 11. janvārim un lietot saskaņā ar veco marķējumu līdz 2013. gada 11. jūlijam.

* Insekticīds Decis Mega reģistrēts arī 3. reģistrācijas klasē 4 ml un 20 ml iepakojumos.

* Herbicīdu Mezzo d.g. atļauts lietot arī sēklai paredzētos sējumos.

* Herbicīdu Mistrāls 70 d.g. (2. reģistrācijas klase) īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai atļauts lietot ne tikai kartupeļu, bet arī burkānu sējumos. Apsmidzināt lauku pirms un pēc burkānu sadīgšanas, līdz burkāni 5–7 cm lieli (BBCH 00–16). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 60 dienas.

* Anulēti divi preparāti – graudaugu kodne Panoktīns 35 š.k, kuras krājumus atļauts izlietot līdz 2012. gada 31. decembrim, un insekticīds Opera s.e., kura krājumus atļauts izplatīt līdz 2012. gada 7. augustam un izlietot līdz 2013. gada 7. augustam.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+