×
Mobilā versija
Brīdinājums +15.3°C
Eduards, Edvards, Edvarts, Varis
Sestdiena, 26. maijs, 2018
2. janvāris, 2013
Drukāt

“Jaungada kalendārs” nodokļu maksātājiem

Foto - Baiba BucenieceFoto - Baiba Buceniece

Jaunajā gadā mūsu lasītājiem un visiem pārējiem būs noderīgi daži atgādinājumi par jaunumiem viņu pienākumos un tiesībās.

 

 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

No 2013. gada 1. janvāra samazinās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme – līdzšinējo 25% vietā būs 24%. Ar šo nodokli neapliekamais minimums – 45 lati mēnesī vai 540 latu gadā, bet nodokļa atvieglojums apgādniekiem par apgādājamiem – 70 latu mēnesī. Savukārt no 2013. gada 1. jūlija tas tiek palielināts par 10 latiem un būs 80 lati mēnesī.

2013. gadā valsts atbalsta vai Eiropas Savienības (ES) atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros saņemtie maksājumi netiks iekļauti ar nodokli apliekamajā ienākumā. Līdz 2014. gada 31. decembrim ir pagarināts laika posms, kurā ienākums, kas gūts, aizdevuma saistībām samazinoties vai tās dzēšot, netiks aplikts ar nodokli.

 

Saimnieciskās 
darbības veicējiem

No 2013. gada 1. janvāra būs spēkā citi ierobežojumi skaidras naudas apritē: jādeklarē visi darījumi, kas pārsniedz 1000 latu robežu – līdz šim noteikto 3000 latu vietā. Reizē noteikti zemāki “griesti” darījumiem skaidrā naudā – līdzšinējo 10 000 latu vietā – 5000 lati.

Tāpat nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem būs pienākums deklarēt visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskām personām, kurām nav pienākuma reģistrēt saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa pārsniedz 2000 latu.

 

Vieglo auto nodoklis

No 2013. gada 1. janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāju pulkā būs zemnieku saimniecības un ārvalstu komersantu filiāles. Vienlaikus gan zemnieku saimniecības, gan ārvalstu filiāles varēs saņemt atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, ja to darbība atbilst likumā noteiktām pazīmēm. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji varēs vienreiz gadā mainīt šā nodokļa piemērošanas kārtību.

 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis

No 2013. gada 1. janvāra vietējām pašvaldībām ir brīvas rokas grozīt nodokļa likmes likumā noteiktajos “rāmjos” – 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Vienlaikus likumā noteikts, ka par 1,5% lielāku likmi pašvaldība drīkst noteikt tikai tādiem īpašumiem, kuri netiek apkopti, piemēram, namu graustiem vai aizaugušai zemei. Graustiem šo nodokli turklāt rēķinātu no lielākās vērtības – no īpašumā ietilpstošās zemes vai ēkas kadastrālās vērtības.

Nākamgad aizaugušu zemi var aplikt ar 4,5% likmi. Likumā noteiktā likme tai gan ir noteikta 3% apmērā, bet vietējā pašvaldība var “piemest” klāt vēl 1,5%.

Turklāt no jaunā gada mainās aizaugušas zemes novērtējums. Līdz šim vienā zemes īpašumā varēja būt apstrādāti vai appļauti vien 30% platības, tad to nevarēja aplikt ar dubulto nodokli. Turpmāk vienā zemes īpašumā jābūt apkoptiem vismaz 70%.

Vietējām pašvaldībām tāpat ir tiesības savos saistošajos noteikumos paredzēt nodokļa atlaides. Pašvaldībās tās var atšķirties, tāpēc jau janvārī iedzīvotājiem būtu ieteicams noskaidrot, ko par nodokļa atlaidēm nolēmuši vietējie “tautas kalpi” un vai ir tiesības tās prasīt.

Likumā paredzēts, ka no 2014. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenēm jādod 50% nodokļa atlaide par īpašumu, kas ir viņu deklarētā dzīvesvieta, kā arī par dzīvoklim vai mājai piekrītošo zemi, tiesa, atlaides apmērs nevarēs pārsniegt 300 latus.

Tāpat likums paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra nodokļa atvieglojumi, kuru pašvaldība piešķir trūcīgām personām 90% apmērā un maznodrošinātām personām līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par dzīvojamo māju vai dzīvokli, skar arī mājoklim piekrītošo zemi.

Taču, piemēram, Rīgā pašvaldība nolēmusi, ka jau no 2013. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenēm ar vismaz trim nepilngadīgiem bērniem par zemi, vienas un divu ģimeņu dzīvojamām mājām un dzīvokļiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaide būs 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas. Vienlaikus atlaides summa nevar pārsniegt 600 latus.

Turklāt rīdziniekiem, kuri galvaspilsētā deklarējuši savu pastāvīgo dzīvesvietu, samazināsies par zemi maksātā nodokļa likme – pašlaik noteikto 1,5% vietā 1% no zemes kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķini pašvaldībām jānosūta īpašniekiem vai daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz 2013. gada 15. februārim. Ja aprēķins nav saņemts, maksātāja pienākums ir rakstiski paziņot par to pašvaldībai līdz 15. martam. Ja viņš nav paziņojis vai ja pašvaldībai nav zināma adrese, kurā viņš ir sasniedzams, tik un tā nodokļa aprēķins stājas spēkā 22. martā. Savukārt paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimnieciski izmantojamu zemi ir līdz 2014. gada 15. februārim. Nodokli var samaksāt visu uzreiz vai sadalot summu četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī.

 

Ceļas valsts nodevas

No 2013. gada 1. janvāra ievērojami – aptuveni divas līdz trīs reizes – palielinās valsts nodevas, iesniedzot tiesā mantiska rakstura prasības. Nodevu lielums atkarīgs no tiesā prasītās summas.

 

Īpašumu pārdevējiem

Diemžēl iedzīvotāji, pārdodot nekustamu mantu, joprojām iekuļas ķezā ar laikus nedeklarētajiem ienākumiem un nesamaksātu iedzīvotāju ienākuma nodokli. Te svarīgi atgādināt, ka šo nodokli 15% apmērā rēķina no starpības starp pārdošanas cenu un vērtību, par kādu īpašums iegādāts, kā arī nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību. Ieguldījumam, ja tāds bijis, jābalstās uz kases čekiem, kvītīm, maksājuma uzdevumiem un citiem papīriem. Ar nodokli apliek jebkādu šās starpības summu.

Ja dzīvoklis vai māja piederējusi mazāk par 60 mēnešiem, tad, pārdodot to apliks ar 15% nodokli. Ja īpašums piederējis ilgāk par pieciem gadiem, tad papildus ņems vērā, vai tā ir bijusi pārdevēja deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu aizvadīto gadu, skaitot no pārdošanas līguma noslēgšanas brīža. Pārdodot šādu īpašumu, nodoklis nebūs jāmaksā.

Bet, ja vismaz vienu aizvadīto gadu māja nav bijusi īpašnieka deklarētā dzīvesvieta, tad pārdodot to apliks ar 15% nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma.

Savukārt, ja īpašumu pārdošana ir oficiāli reģistrēta saimnieciskā darbība, tad pārdevēja ienākumus apliek ar 25% iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tāda pati nodokļa likme 15% no starpības starp pārdošanas cenu un vērtību, par kādu īpašums iegādāts, būs jāmaksā cilvēkam, kurš nolēmis pārdot mežu.

Cita kārtība, ja meža īpašnieks nolēmis pārdot tikai kokmateriālus. Ja pārdošana nav saimnieciskā darbība, tad no ienākumiem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 10% likmi.

 

Gada ienākuma deklarācijas

Par 2012. gadā saņemtu mantojumu, dāvinājumu, ienākumiem, kas iegūti, pārdodot dzīvokli vai māju, kas bijusi īpašumā (no dienas, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ilgāk par 60 mēnešiem, skaitot no tā reģistrēšanas dienas zemesgrāmatā, un vismaz 12 mēnešus ir personas deklarētā dzīvesvieta, vai citiem ar nodokli neapliekamiem ienākumiem, ja tie pārsniedz minētos 2160 latus, ienākuma deklarācija jāiesniedz no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 3. jūnijam jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotāji var saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli. Tas iespējams, ja gada laikā ir bijuši: attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem; veikti ziedojumi un dāvinājumi; privātajos pensiju fondos veiktas iemaksas; bijuši apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

 

Deklarācijas par īpašumu pārdošanu

Savukārt deklarācija par tā saukto ienākumu no kapitāla, kas gūts pēc īpašuma pārdošanas, jāiesniedz VID: par 500 latiem lielākiem ienākumiem – līdz nākamā mēneša 15. datumam. Piemēram, ja darījums noticis 2013. gada 20. janvārī, tad deklarācija jāiesniedz un jāsamaksā nodoklis līdz 2013. gada 15. februārim; par 100 līdz 500 latu ienākumiem – līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Piemēram, ja darījums noticis 2013. gada 20. janvārī, tad deklarācija jāiesniedz un jāsamaksā nodoklis līdz 2013. gada 15. aprīlim.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+