Dabā
Zaļā dzīvošana

Jaunie reindžeri sakopj apdraudētā smilšu krupja dzīvotni 0

Publicitātes foto

Pasākumu cikla “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” otrajā pasākumā, kas 6.–7. jūlijā notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Latvijas jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem kopā ar biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošajiem dabas interesentiem no Alojas Ausekļa vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas sakopuši dzīvotni smilšu krupim īpaši aizsargājamajā biotopā “Karateri”.

Jaunieši “Karateru” teritoriju atbrīvoja no tur saaugušajām jauno kārklu un bērzu atvasēm, tādejādi palielinot izredzes šajā dzīvotnē vairoties un dzīvot Eiropā apdraudētajai krupju sugai – smilšu krupim.

Pasaulē pazīstamas aptuveni 250 dažādas krupju sugas, taču visā Eiropā sastopamas tikai trīs no tām – parastais krupis, zaļais krupis un smilšu krupis.

Galerijas nosaukums

Augumā smilšu krupis ir mazākais no mūsu krupjiem. Šī suga ir vienlīdz reta gan Latvijā, gan arī Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Čehijā, Austrijā un Lielbritānijā, tāpēc ir ietverta šo valstu Sarkanajās grāmatās. Šis krupis ietverts arī Bernes konvencijas aizsargājamo sugu sarakstā. Tai pievienojusies arī Latvija. Sugas apdraudētību nosaka tās saistība ar specifiskām dzīves vietām un vairošanās īpatnībām. “Karateru” teritorija uzskatāma arī par nozīmīgu bezdelīgactiņu un kreimulu atradni.

Pasākuma laikā jaunieši devās arī pārgājienā pa dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” piekrastes posmu iežu eksperta Andra Grīnberga vadībā. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības centra (DIC) “Ziemeļvidzeme” vadītājas Intas Somas vadībā jaunieši piedalījās aizraujošā nodarbībā par piekrasti, iemācoties vairāk par tur sastopamajiem augiem, aļģēm, gliemenēm u.c., kā arī devās uz DIC “Ziemeļvidzemi”, lai tur vairāk uzzinātu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtībām, sīkāk interaktīvā izstādē “Lasis godā celts”, iepazīstot vienu no Latvijas simboliem – lasi. Pasākumu bagātināja arī dažādas spēles un uzdevumi dalībnieku saliedēšanai.

Pasākumā piedalījās 36 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem, to organizēja Ķemeru Nacionālā parka fonds (Ķemeru NP fonds) sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām.

LA.lv