Uncategorized

Jauns 18 miljonu eiro atbalsts inovatīviem produktiem un jaunām tehnoloģijām 0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Shutterstock

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, kā arī pārtikas ražotājiem jau šogad būs pieejams teju divu miljonu eiro atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, savukārt laikā līdz 2022.gadam šajās subsīdijās būs pieejami kopumā vairāk nekā 18 miljoni eiro, paredz valdības apstiprinātais atbalsta pasākums “Sadarbība”.

Jau šogad atbalstā būs pieejami 1 933 333 eiro, savukārt nākamajos piecos gados šī summa būs 3 270 433 eiro ik gadu.

Zemkopības ministrijā portālu la.lv informēja, ka atbalstam paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 18 285 500 eiro, tai skaitā 12 434 140 eiro – Eiropas Savienības fondu finansējums un 5 851 360 eiro – valsts līdzfinansējums.

Atbalsts paredz attīstīt sadarbību starp meža, lauksaimniecības zemes īpašniekiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, pētniekiem, konsultantiem nolūkā radīt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus produktus ar pievienoto vērtību.

Kopumā plānots izsludināt divas pieteikšanas kārtas apakšpasākumā „Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un trīs pieteikšanas kārtas apakšpasākumā „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Atbalstu sniegs lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai, efektivitātes uzlabošanai, palielinot energoefektivitāti un ieviešot precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, kā arī pilna ražošanas cikla nodrošināšanai, produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas, un pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, samazinot starpnieku skaitu.

Obligāts pasākuma nosacījums ir rezultātu publiskošana (rezultāts nav patentējams), lai nodrošinātu projekta rezultātu plašu izplatību un novatorisku risinājumu ieviešanu praksē. Vēl viens obligāts nosacījums – starp sadarbības partneriem jābūt noslēgtam sadarbības līgumam.

Atbalsta pretendenti var būt potenciālā darba grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas ražotājus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvo sabiedrību pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, un citas jaunradē ieinteresētās personas. Sadarbības darba grupā jābūt vismaz vienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.

Pieejamā maksimālā atbalsta summa vienai darba grupai pirmajam apakšpasākumam ir 500 000, bet otrajam – 100 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 90% procenti. Produktīvajām investīcijām pirmajā apakšpasākumā tiks piemērota 10% papildu intensitāte.

Programmu administrēs Lauku atbalsta dienests, projektu īstenošanas termiņš būs pieci gadi, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada jūnijam.

LA.lv