Ekonomika
Nauda

Jauns rekords iemaksu apmēram pensiju 3.līmenī0

Foto: LETA

Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta un gada pirmajos trijos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos ir sasniedzis jaunu vēsturisko maksimumu, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

2018.gada pirmā ceturkšņa laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 16.5 miljoni eiro, kas ir par 11.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tajā skaitā dalībnieku iemaksas pieauga par 12.2%, un darba devēju iemaksas par 6.4%. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 437.8 miljonus eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 0,8%.

No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 6,1 miljoni eiro jeb par 38% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 92% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2018. gada 1. ceturksnī bija -1,5% un individuāliem plāniem tas bija robežās no -5.15% līdz 0%.

Marta beigās pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 44% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 48% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (38%), no kuriem lielākā daļa jeb 70% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm pārskata perioda beigās veidoja 7,8% no kopējiem ieguldījumiem.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā samazinājās par 4,3 miljonu eiro, marta beigās sasniedzot 90,2 miljonus eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 21,7% līdz 20,3%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par gandrīz tūkstoti jeb par 0.3% un marta beigās sasniedza 287 491 jeb 29.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma. Tā ietver: 1.līmeni, kas ir valsts obligātā nefondēto pensiju shēma; 2.līmeni, kas ir valsts fondēto pensiju shēma; 3. līmeni, kas ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma.

Pensiju sistēmas 1. līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji un viņu veiktās iemaksas šobrīd tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajiem pensionāriem.

2. pensiju līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā cilvēka pensijai.

Pensiju sistēmas 3. līmenis ir brīvprātīgs un dod iespēju katram veidot papildu uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos individuāli, pēc savas izvēles.

LA.lv