Laukos
Graudkopība

Padoms zemniekam. Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

LETA

Valsts augu aizsardzības dienests janvārī un februārī augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā iekļāvis trīs jaunus fungicīdus, piecus herbicīdus un vienu insekticīdu.

Fungicīdi

Scab 80 WG – pieskares iedarbības preparāts ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai. Darbīgā viela: kaptāns. 2. reģ. klase. Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4, nogaidīšanas laiks – 21 diena.Ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Mirador 250 SC – sistēmas iedarbības preparāts plankumainību, rūsu un citu slimību ierobežošanai graudaugos, krustziežu sausplankumainības un baltās puves ierobežošanai rapšos, kā arī slimību ierobežošanai dārzeņos. Darbīgā viela: azoksistrobīns. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras kviešos
atļauts lietot, lai ierobežotu brūno rūsu, dzelteno rūsu un kviešu plēkšņu plankumainību, ziemas un vasaras miežu sējumos – pundurrūsu, miežu lapu tīklplankumainību, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, rudzu un tritikāles sējumos – brūno rūsu, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ziemas un vasaras rapšu sējumos atļauts lietot baltās puves un krustziežu sausplankumainības ierobežošanai. Pret balto puvi apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60% ziedu (AS 60-65), pret sausplankumainību – parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Kartupeļu stādījumos pret kartupeļu lapu sausplankumainību smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kartupeļu bumbuļu aizmetņu veidošanās sākuma līdz bumbuļi sasnieguši 60–70% no paradzemās masas (AS 40-47). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 7 dienas.

Zirņu un pupu sējumos preparāts lietojams pret zirņu gaišplankumu iedegām, zirņu tumšplankumu iedegām, zirņu īsto miltrasu, zirņu neīsto miltrasu un zirņu rūsu. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no ziedpumpuru parādīšanās līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu un Ķīnas kāpostu
stādījumos atļauts izmantot kāpostu sausplankumainības, krustziežu neīstās miltrasas, krustziežu īstās miltrasas un krustziežu baltkreves ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no sešu lapu stadijas līdz kāposta galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49) vai izveidojusies 80% šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16-48). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks galviņkāpostiem – 14 dienas, lapu kāpostiem – 21 diena.

Seleriju, pētersīļu un pastinaku
stādījumos atļauts lietot pret seleriju lapu gaišplankumainību, burkānu lapu sausplankumainību, čemurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību, seleriju lapu brūnplankumainību un seleriju rūsu. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga saknes attīstības sākuma līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Kātu selerijām smidzinājums veicams no kātu veidošanās sākuma līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Kāļu un rāceņu sējumos
pret lapu sausplankumainībām, bet burkānu pret burkānu lapu sausplankumainību, čemurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga saknes attīstības sākuma līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Sīpolu un ķiploku
stādījumos lietojams pret sīpolu neīsto miltrasu, lapu plankumainību, sīpolu kaklu puvēm un rūsām. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Ķirbju, meloņu un arbūzu stādījumos atļauts lietot ķirbjaugu īstās miltrasas un kvēpainās miltrasas ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Puravu sējumos var lietot sīpolu rūsas, melnā sodrējuma, lapu plankumainības un puravu neīstās miltrasas ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga stublāja veidošanās sākuma līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Gurķu, kabaču, arī cukini stādījumos segtajās platībās atļauts lietot gurķu neīstās miltrasas, ķirbjaugu īstās miltrasas, kvēpainās miltrasas, gurķu kraupja un gurķu stublāju iedegas ierobežošanai. Smidzinājums veicams vai nu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Segtajās platībās tomātiem atļauts lietot pret tomātu augļu brūno puvi, bet tomātiem un paprikai – tomātu īsto miltrasu, tomātu lapu brūno pelējumu, tomātu lapu sausplankumainību. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūr­auga sešu lapu stadijas līdz augļi pilnīgi gatavi (16-89). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Salātos atļauts izmantot salātu neīstās miltrasas un dīgstu melnkājas ierobežošanai. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas līdz izveidojies šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49). Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtajās platībās – 2. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Kokaudzētavās atļauts izmantot skuju koku aizsardzībai pret skujbiri un lapu koku aizsardzībai pret rūsām, bērzu tumšbrūno plankumainību, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām.

Krāšņumaugu sējumos un stādījumos atļauts izmantot pret rūsām, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtās platībās – 2.

Krizantēmu
stādījumos atļauts izmantot pret krizantēmu balto rūsu. Smidzinājumu atļauts veikt profilaktiski. Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtās platībās – 2.

Zālienos, tostarp arī golfa laukumā, atļauts izmantot aizsardzībai pret fuzariozi. Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Maksimālais apstrāžu skaits – 1.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emin dārzam Score 250 EC – preparāts ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību pret vairākām sēnēm augļu dārzos un dārzeņu stādījumos. Darbīgā viela: difenokonazols. 3. reģ. klase.

Ābeļu un bumbieru
stādījumos atļauts izmantot kraupja ierobežošanai. Smidzinājums veicams profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61-84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām. Nogaidīšanas laiks – 21 diena. Pret bumbieru kadiķu rūsu smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā.

Ķiršu dārzos atļauts lietot pret kauleņkoku pelēko puvi un parasto augļu puvi, plūmju dārzos – pret parasto augļu puvi. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, ķiršos – sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos, plūmēs – no ziedēšanas sākuma līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (ķiršiem AS 56-85, plūmēm AS 61-85). Atkārtoti pēc 10–14 dienām.

Burkānu
stādījumos lietojams pret burkānu lapu sausplankumainību, sakņu seleriju stādījumos pret seleriju lapu gaišplankumainību, sīpolu, ķiploku, šalotes stādījumos pret sīpolu lapu plankumainību un sīpolu rūsu, galda biešu stādījumos pret lapu plankumainībām. Dārzeņu stādījumos smidzinājums veicams, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Burkānos atļautas 3 apstrādes sezonā, pārējos dārzeņos – 1. Nogaidīšanas laiks – 28 līdz 2 dienas.Atļauts izmantot arī krizantēmu baltās rūsas ierobežošanai.Ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Herbicīdi
Supero – sistēmas iedarbības preparāts īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos pēc kultūraugu sadīgšanas. Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P. 2. reģ. klase. Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar labību-sārņaugu un īsmūža viendīgļlapju nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29) vai sākot ar daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu, arī ložņu vārpatas 4–6 lapu stadiju. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Viss raksts – žurnāla Agro Tops marta numurā, turpinājumu lasiet aprīļa numurā

LA.lv