Latvijā
Novados

Jelgavā no 2019.gada palielināts ienākumu slieknis maznodrošinātā statusa saņemšanai1


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: LETA/Edijs Pālēns

Sākoties 2019.gadam, Jelgavā tiek palielināts ienākumu slieksnis, no kura personas un ģimenes var pretendēt uz maznodrošinātā statusu, lai saņemtu sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstus, aģentūra LETA uzzināja pilsētas Sociālo lietu pārvaldē.

Līdz ar 2018.gadā veikto vecuma pensiju indeksāciju, lielai daļai pensionāru pieaudzis pensijas apmērs, tādējādi pārsniedzot ienākumu slieksni, lai varētu pretendētu uz maznodrošinātas personas statusu Jelgavā. Tas liedz pretendēt uz vairākiem sociālajiem pabalstiem, piemēram, dzīvokļa pabalstu, ārstniecības pakalpojumu apmaksu. Tādēļ no 2019.gada pašvaldība radusi iespēju palielināt ienākumu sliekšņa summu maznodrošinātā statusa iegūšanai.

No 2019.gada Jelgavā uz maznodrošinātā statusu var pretendēt persona, ja ģimenē nav darbspējīgu personu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 267 eiro. Līdz šim ienākumu slieksnis bijis 247 eiro.

Tāpat statusu var saņemt, ja persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti, politiski represēta persona, un ienākumi nepārsniedz 296 eiro. Līdz šim gadam pašvaldības saistošie noteikumi “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” paredzēja, ka šajos gadījumos ienākumu slieksnis vienai personai ir 276 eiro.

Saistītie raksti

Statusu var saņemt arī ģimenes, kurās ir darbspējīgas personas un kuras audzina nepilngadīgus bērnus vai bērnus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuri iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vidējās, augstākās vai profesionālās izglītības iestādē, un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 267 eiro līdzšinējo 215 eiro vietā.

Vērtējot klienta atbilstību maznodrošinātā statusam, vērā tiek ņemti ne tikai personas vai ģimenes ienākumi, bet arī materiālais stāvoklis – personai piederošais kustamais un nekustamais īpašums.

LA.lv