Kultūra
Kultūrpolitika

Jelgavas novadā atjaunos divas muižu ēkas 0

Foto: Jelgavas novada dome

Jelgavas novads projektos ieguvis līdzekļus divu kultūrvēsturisku ēku rekonstrukcijai, LA.lv uzzināja pašvaldībā.

Par Lauku atbalsta dienesta piešķirtajiem 45 000 eiro plānots pilnībā atjaunot Lielplatones muižas vešerienes māju. Vešūzis ir vienīgā šāda veida ēka Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Savukārt Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris 1200 Zaļenieku Zaļās muižas pils logu restaurācijai. Par šiem līdzekļiem pilij atjaunos centrālo rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni.

Zaļenieku Zaļās muižas pilī, kur ikdienā darbojas komerciālā un amatniecības vidusskola, pēdējos gados ir atjaunotas, saglabātas un restaurētas vairākas atsevišķas ēkas detaļas. “Svarīga vēsturisko ēku arhitektūras sastāvdaļa ir logi. Tie ir viens no aktīvākajiem fasādes elementiem, kā arī stila un laikmeta tehnisko iespēju spogulis. Tādēļ jācenšas saglabāt katru oriģinālu logu, to kopjot, remontējot un restaurējot,” stāsta Jelgavas novada Attīstības nodaļas kultūras un sporta projektu vadītāja Ella Jerofejeva.

Zaļās muižas pils celta 1768.-1775.gadā pēc Kurzemes hercoga galma arhitekta S. Jensena projekta kā hercogu Bīronu medību pils. Pils telpas līdz mūsdienām saglabājušās pietiekamā komplektācijā, lai būtu iespējams ne vien saglabāt, bet atsevišķās vietās arī rekonstruēt vēsturiskos interjerus.

Lielplatones muižā iecerētie atjaunošanas darbi paredz, ka veļas mazgāšanas ēka tiktu atjaunota kā savdabīgs muižas apbūves tipoloģiskais paraugs, kas apmeklētājiem atspoguļotu seno veļas mazgāšanas un velēšanas procesu.

Lielplatones muižas teritorijā līdz mūsdienām saglabājušās gandrīz visas muižas ansambļa ēkas: Lielplatones muižas kungu māja, klēts, zirgu stallis, dārznieka namiņš, vešerienes māja, kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi un 20 hektāru liels parks. Šobrīd muižā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, bibliotēka, pagasta pārvalde un tūrisma informācijas punkts, savukārt vešūzis jau trīs gadus stāv tukšs.

Izstrādātais būvprojekts paredz veļas māju atjaunot gan no ārpuses, gan iekšpuses. Vešūzim kopā ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā iecerēts atspoguļot seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu – gluži kā baronu laikā, otru stāvu pielāgot veļas žūšanai, savukārt trešo stāvu iekārtot kā pašas vešerienes istabiņu.

LA.lv