Uncategorized

Jūnijā Kandavā debatēs par Latvijas lauku nākotni un vērtībām0

Jūnijā Kandavā notiks 3.Latvijas Lauku kopienu parlamenta sanāksme, kurā tiks debatēts par lauku nākotn, vērtībām un dažādu problēmu risinājumiem, portālu la.lv informēja nevalstiskās organizācijas izpilddirektore Anita Sļicka.

Pasākums notiks no 15.jūnija līdz 18.jūnijam un solās izvērsties par vienu no lielākajām lauku attīstības atbalstītāju pulcēšanās reizēm Latvijas simtgades priekšvakarā, kurā līdzdarbosies lauku iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji.

Pasākuma laikā plānotas diskusijas un iespējamo risinājumu meklēšana lauku attīstībai par vērtībās balstītu lauku attīstību, to dzīvotspēju un nākotni. Diskusijās izstrādātā vīzija un rīcības plāns iekļaus konkrētus priekšlikumus turpmākajiem diviem gadiem, kā arī konkrētos politikas jautājumus lauku un mazpilsētu attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties tie iedzīvotāji, kuri gatavi aktīvi darboties mazo pilsētu un lauku reģionu kā kvalitatīvas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā.

Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās uz līdzvērtīgu diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem, kopīgi izstrādājot kopienu parlamenta rezolūciju. Tā mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Latvijas Lauku forums dibināts 2004.gadā. Forumā apvienojušās vairāķ nekā 50 organizācijas, lai veicinātu Latvijas lauku teritoriju attīstību, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, kā arī pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām institūcijām un uzņēmumiem.

LA.lv