Uncategorized

Juridiskā palīdzība 0

Saeima pieņēmusi grozījumus “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, kas paredz padarīt efektīvāku juridiskās palīdzības sniegšanu un saņemšanu.

 

Grozījumi juridiskās palīdzības pieprasītājam paredz pienākumu savlaicīgi līdzdarboties palīdzības saņemšanas procesā un prasītajā apjomā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus. Tostarp personai pēc pieprasījuma būs jāuzrāda dokuments, kas ļauj saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, piemēram, trūcīgas personas statusu apliecinoša izziņa.

Palīdzības saņēmējam, ja tas nevarēs ierasties uz tikšanos ar palīdzības sniedzēju vai uz tiesas sēdi, būs pienākums par to savlaicīgi informēt. Tas ļaus ietaupīt līdzekļus, jo juridiskās palīdzības sniedzējam jāmaksā arī par laiku, kad tas gaida palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies. Ja persona atkārtoti bez attaisnojoša iemesla noteiktajā laikā un vietā nebūs ieradusies pie palīdzības sniedzēja, tai varēs šo pakalpojumu atteikt.

Izmaiņas likumā paplašina arī juridiskās palīdzības sniedzēja pienākumus un atbildību. Palīdzības sniedzējs kļūst atbildīgs par zaudējumiem, ja tādi radīsies viņa neprofesionālās darbības dēļ, turklāt tam būs pienākums ievērot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta palīdzības sniegšanas laikā.

Likums papildināts ar jaunu pantu, kas nosaka, pie kādiem apstākļiem izbeidzas juridiskās palīdzības līgums un kādos gadījumos Juridiskās palīdzības administrācija var uzteikt līgumu ar palīdzības sniedzēju. Atgādinām, ka Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas administrē juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumus.

Likums turklāt paredz, ka ar juridiskās palīdzības sniegšanu turpmāk drīkstēs nodarboties arī biedrības vai nodibinājumi, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā un atbilst konkrētiem nosacījumiem, piemēram, ja tie ne mazāk kā piecus gadus nepārtraukti ir darbojušies šajā jomā.

 

LA.lv