Latvijā
Novados

Jūrmalā pludmali sadalīs īpašās zonās 16

Foto – Shutterstock

Jūrmalā turpmāk būs noteikts pilsētas pludmales un peldvietu zonu sadalījums, nosakot mierīgās atpūtas zonu, aktīvās atpūtas zonu, neitrālo zonu un citas, paredz jaunie saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

Jūrmalas pilsētas dome skaidro, ka līdz šim Jūrmalā to, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē, peldvietās, peldēšanai izmantojamās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, noteica 2014.gadā apstiprinātie saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”. Tajos nebija noteikts Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu zonu sadalījums. Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi kartogrāfisko materiālu, ko iekļaujot 2014.gada saistošajos noteikumos, būtu jāizdara vairāk nekā 50% grozījumus. Tāpēc dome izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus.

Kartogrāfiskajā materiālā noteiktas peldvietas, mierīgās atpūtas zonas, aktīvās atpūtas zonas, neitrālās zonas, dabiskās pludmales un zaļās zonas.

Jūrmalas pilsētas dome, izmantojot Ministru kabineta noteikumos par peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību deleģētās tiesības izveidot funkcionālos sektorus, noteikusi aktīvās atpūtas un mierīgās atpūtas zonas. Tās iedalītas, lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu, nosakot peldvietu zonu sadalījumu un to izmantošanas kārtību.

Dome skaidro, ka pašvaldība pašreiz gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, publiski pieejamo teritoriju apsaimniekošanu gan piekrastes joslā, gan Lielupes un Varkaļu kanāla teritorijās. Funkcija tiek pildīta, izsoles kārtībā slēdzot pludmales nogabalu nomas līgumus ar privātpersonām, kas nodrošina videi draudzīgu un racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, pludmales iekārtojuma kvalitāti, kas padarītu pludmali pievilcīgāku, krāšņāku un ērtāk izmantojamu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

LA.lv