Novados

“Jūrmalas ūdens” vairs neiekasēs abonēšanas maksu 0

No 1.maija mainās SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un vairs netiks iekasēta pastāvīgā jeb abonēšanas maksa, paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmums. Tādējādi patērētājiem būs jānorēķinās tikai par reāli patērēto ūdeni, skaidroja SPRK preses pārstāve Daiga Reihmane.

SPRK nolēma, ka “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,63 lati par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,20 lati par kubikmetru.

Līdz šim uzņēmums piemēroja reģionālā regulatora 2008.gadā apstiprinātos divpakāpju ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas ietver arī tarifu pastāvīgo daļu par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu. Fiziskām personām tā atkarībā no dzīvokļu labiekārtotības pakāpes bija 0,67-2,85 lati bez PVN mēnesī, bet juridiskām personām atkarībā no ūdens ievada diametra tā bija 10-250 lati mēnesī. Savukārt par patērēto pakalpojumu apjomu maksa tika aprēķināta, izmantojot ūdensapgādes pakalpojumu tarifu, kas bija 0,45 lati par kubikmetru, un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kas bija 0,86 lati par kubikmetru.

Tarifu projektu “Jūrmalas ūdens” regulatorā iesniedza pērnā gada oktobrī. Tas paredzēja ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,68 latu par kubikmetru apmērā un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,31 latu par kubikmetru apmērā. Pēc regulatora pieprasījuma uzņēmums ir vairākkārt iesniedzis gan papildu informāciju, gan atbilstoši tai precizējis tarifu projektu.

Tarifu projekta vērtēšanas gaitā tika precizēti dati par sniegto pakalpojumu apjomu, personālu un citām ar pakalpojumu sniegšanu saistītām izmaksu pozīcijām, kas samazināja plānotos tarifus par 0,16 latiem par kubikmetru.

Izvērtējot tarifus veidojošās izmaksas, secināts, ka tās ir ekonomiski pamatotas un tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pie prognozētā to apjoma. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt to pārskatīšanu un atcelt lēmumu.

Izvērtēšanas gaitā regulators konstatējis arī loku jautājumu, kuri ir ne tikai uzņēmuma, bet arī pašvaldības atbildības jomā. Lai aktualizētu jautājumu par iespējām uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, regulators rīkoja tikšanos ar pašvaldību, kas ir uzņēmuma īpašnieks.

Piemēram, SPRK aicināja pašvaldību meklēt iespējas risināt jautājumu par lielo attīrāmo notekūdeņu daudzumu, kas pārsniedz savākto notekūdeņu apjomu, kā arī aicināja aktivizēt darbu ar parādniekiem. Pašvaldība solījusi izvērtēt jautājumus un paudusi ieinteresētību veiksmīgā komunālo uzņēmumu darbībā, kā arī informējusi par iespējamām izmaiņām uzņēmuma sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem.

SPRK skaidro, ka ūdenssaimniecības sistēma Jūrmalā pilsētas izvietojuma, apbūves un apdzīvotības īpatnību dēļ ir ļoti specifiska. Pilsētas ūdenssaimniecības tīklu garums diezgan ir liels – ūdensvadu kopgarums ir 195 kilometri, bet kanalizācijas tīklu kopgarums – 173 kilometri, savukārt iedzīvotāju blīvums Jūrmalas pilsētā ir salīdzinoši zems.

LA.lv