Praktiski
Manas tiesības

Kā ātrāk izšķirt laulību, un cik tas maksās? 0

Foto – Shutterstock

Mēs ar sievu nedzīvojam kopā jau divus gadus un beidzot esam nolēmuši šīs lietas sakārtot formāli. Lūdzu, iesakiet, kā ātrāk izšķirt laulību! ARTŪRS LIEPĀJĀ

Kopīga griba

Ņemot vērā tiesu noslogotību un lietu izskatīšanas ilgumu, visātrāk laulību var izšķirt pie zvērināta notāra, turklāt izmaksas būs mazākas. Iespēja šķirt laulību bez tiesas procesa Latvijā pastāv kopš 2011. gada.

Lai zvērināts notārs varētu šķirt laulību, galvenais nosacījums ir abu laulāto kopīga griba.

Likumā teikts, ka zvērināts notārs šķir laulību tikai gadījumos, ja laulātie par to ir vienojušies un ja:

• laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas;

• laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, un laulātie ir noslēguši rakstisku vienošanos par kopīga nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem, kā arī kopīgas mantas sadali.

Ja laulātie par kaut ko nevar vienoties, nāksies tomēr tiesāties.

Iesniegums

Zvērināts notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu tad, kad saņemts abu laulāto kopīgs iesniegums par laulības šķiršanu. Tas nozīmē, ka vīram un sievai kopīgi jādodas pie jebkura zvērināta notāra, kurš uzrakstīs iesniegumu par laulības šķiršanu kā notariālo aktu. Tātad pašiem šāds iesniegums nav iepriekš jāsagatavo.

Laulātais, kurš nevar ierasties pie zvērināta notāra, var pilnvarot citu personu. Ja laulības šķiršanas iesnieguma iesniedzējs būs pilnvarota persona ar notariāli apliecinātu pilnvaru un laulības šķiršanas lietā tiks iesniegta noslēgta rakstiska vienošanās par kopīga nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgas mantas sadali, tas būs iemesls laulības šķiršanas iesnieguma apliecinājumam un laulības šķiršanas lietas uzsākšanai.

Iesniegumā par laulības šķiršanu zvērināts notārs norādīs:

1) katra laulātā vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav – dzimšanas gadu, dienu, mēnesi);

2) laulības noslēgšanas gadu, dienu, mēnesi, reģistra ieraksta numuru;

3) laulības reģistrācijas valsti un iestādi vai attiecīgo konfesiju un garīdznieku;

4) to, vai laulātajiem ir kopīgi nepilngadīgi bērni un laulātie ir vienojušies par viņu aizgādību, saskarsmes tiesību izmantošanu un uzturlīdzekļiem;

5) to, vai laulātajiem ir kopīga manta un viņi ir vienojušies par šīs mantas sadali;

6) laulāto uzvārdus pēc laulības šķiršanas.

Iesniegumā būs norādīts, ka laulība ir izirusi, taču sīkāki iemesli (piemēram, raksturu nesaskaņas, dažādi konflikti, laulības pārkāpumi u.tml.) nebūs jāpaskaidro.

Citi dokumenti

Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls vai, ja tāds nav saglabājies, dzimtsarakstu iestādes izsniegts noraksts vai izraksts, vai izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra. Ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno rakstiska vienošanās par kopīga nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgas mantas sadali. Šādu vienošanos var uzrakstīt arī notārs, taču būs papildu izmaksas atkarībā no dalāmās mantas vērtības.

Notārs laulātajiem palīdzēs sagatavot juridiski korektu vienošanos, izskaidros viņu tiesības, kā arī atšķirības starp vienošanos notariāla akta veidā un privātu vienošanos. Tas maksimāli samazinās strīdu iespējamību pēc laulības šķiršanas un palielinās iespējas izmantot visas likumā noteiktās tiesības un priekšrocības. Ja abi laulātie šķiršanās iesniegumā notāram apliecinās, ka viņiem kopīgas mantas nav, bet pēc šķiršanās tomēr izcelsies strīds par mantas sadali, tiesa, izskatot lietu, vispirms ņems vērā abu laulāto sniegto apliecinājumu. Pierādīt pretējo būs sarežģīti.

Iespēja pārdomāt 

Par laulības šķiršanas lietas uzsākšanu zvērināts notārs paziņos abiem laulātajiem. Taču jāņem vērā, ka notārs laulību šķir ne ātrāk kā pēc 30 dienām.

Šajā termiņā katram laulātajam ir tiesības pārdomāt un atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu. Atsaukums jāizsaka rak­stiski un bez nosacījumiem, t.i., nevar norādīt, ka, piemēram, piekritīšu šķirt laulību tikai tad, ja otra puse piekritīs maniem nosacījumiem. Atsaukt iesniegumu var pie tā paša vai pie jebkura cita notāra. Arī šādā gadījumā atsaukuma iemesli nav jāmin, un zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu. Ja atsaukumu iesniedzis viens laulātais, zvērināts notārs informēs otru par atsaukumu un par laulības šķiršanas lietas izbeigšanu.

Izbeigta laulības šķiršanas lieta nav atjaunojama, taču lietas izbeigšana nav šķērslis jaunam laulības šķiršanas iesniegumam. Samaksātā atlīdzība gan netiks atgūta.

Apliecība un izmaksas

Ja zvērināts notārs noteiktajā termiņā nav saņēmis laulības šķiršanas atsaukumu, viņš sagatavo notariālo aktu – laulības šķiršanas apliecību. Tajā notārs norāda:

1) šķirto laulāto vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav – dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un vietu);

2) šķirtās laulības noslēgšanas gadu, dienu, mēnesi, valsti, vietu, reģistra ieraksta numuru un iestādi vai attiecīgo konfesiju un garīdznieku;

3) laulības šķiršanas gadu, dienu, mēnesi;

4) faktu, ka laulība šķirta pēc abu laulāto kopīga iesnieguma;

5) šķirto laulāto uzvārdus pēc laulības šķiršanas.

Par laulības šķiršanas lietas sagatavošanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu sagatavošana, notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana, laulības šķiršanas apliecības sagatavošana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) zvērinātam notāram būs jāsamaksā apmēram 100 eiro. Savukārt valsts nodeva par laulības šķiršanu tiesā būs 142,29 eiro, bet, ja vēl būs papildu prasījumi, piemēram, par nepilngadīga bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, kopīgas mantas sadali, izmaksas būs daudz lielākas.

UZZIŅA

• Pērn Latvijā kopumā šķirta 6061 laulība, no tām pie zvērināta notāra – 4573. Šogad (līdz maija beigām) pie notāriem šķirtas 1334 laulības.

• Zvērinātu notāru saraksts un tālruņu numuri atrodami Zvērinātu notāru padomes mājaslapā www.latvijasnotars.lv.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Pašas gatavotas pretcelulīta ziepes ar kafiju, olīveļļu un jūras sāli
23 stundas
IK
Ilona Klovāne
Praktiski
Hurma no sēklas… Izdosies?
1 diena
Inita Šteinberga
Praktiski
Rudenī uzzied ceriņi un kastaņas. Kas ar augiem notiks pavasarī?
1 diena

Lasītākie raksti

Par svarīgo

LA
LA.lv
Kultūra
FOTO: Latvijas simtgades stāsts izskan fantastiskā deju lielizrādē “Abas Malas”
3 stundas
LE
LETA
Dabā
Laika prognoze: kādi laikapstākļi sagaida valsts svētkos, un vai būs labi redzams salūts?
5 stundas
LA
LA.lv
Kultūra
VIDEO. Roze Stiebra: Nevajag Latviju saķemmēt, vienkārši jādzīvo
4 stundas
RO
Regīna Olševska
Veselam
Neķeries pie darba saīgušu prātu. 104 gadus vecās Lidijas Katrīnas Sīmanes atziņas
2 stundas
IS
Ilmārs Stūriška
Sports
Mūsu zeme – Latvija! Mūsu sporta izcilību vēlējumi valsts 100. dzimšanas dienā
4 stundas