Praktiski
Manas tiesības

Kā iegūt barikāžu dalībnieka statusu un apliecību0

Foto-LETA

Mēs, vairāki bijušie Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti, piedalījāmies barikādēs – sargājām televīzijas ēku. Tad, kad bija reģistrēšanās (par to, ka esam piedalījušies), nepieteicāmies. Kā var iegūt barikāžu dalībnieka statusu un apliecību? GUNTARS RĪGĀ

Jau stāstījām par to, ka šā gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais likums Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu. Atgādinām, ka tas paredz piešķirt īpašu statusu barikāžu dalībniekiem, nosakot personu loku, kas par tādiem atzīstami (kuri apbalvoti ar barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī un augustā).

Ja neesat saņēmuši ne piemiņas zīmi, ne pateicības rakstu, tad pagaidām arī statusu iegūt nevarat. Vispirms kādam barikāžu dalībniekam, kurš jau ir reģistrēts, būs rak­stiskā iesniegumā jāapliecina, ka jūs piedalījāties barikādēs un ka esat tiesīgi saņemt pateicību. Tikai pēc tam varēsiet iegūt statusu.

Tie, kuri būs atzīti par barikāžu dalībniekiem un ieguvuši šādu statusu, varēs saņemt arī noteikta parauga apliecības. Arī tās izsniegs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Lai saņemtu apliecību, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu būs jāvēršas biedrībā Krāmu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67213525.

Likumā arī noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības (bet tas nav jādara obligāti) savos saistošajos noteikumos barikāžu dalībniekiem paredzēt sociālās garantijas, piemēram, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā. Tādos gadījumos būs jāuzrāda barikāžu dalībnieka statusu apliecinošs dokuments – apliecība.

UZZIŅA

• Valsts apbalvojums – 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme – Latvijā piešķirts vairāk nekā 31 000 cilvēku.

• 10. aprīlī Ministru kabinets beidzot lēma, ka no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 67 521 eiro 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, lai apmaksātu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību.

LA.lv