Uncategorized

Kā medniekus kontrolējošo institūciju darbību vērtē mednieki?0

Foto – Shutterstock

Dzirdēti dažādi viedokļi, kas lielākoties atkarīgi no situācijas, kādā saticies mednieks un inspektors.

Savā pieredzē dalās jaunjelgavietis Jānis Onužāns:
Es medīju kopš 1984. gada. Taču pēdējā pusotra gada laikā ar inspekciju darbiniekiem mežā esmu ticies vairāk reižu nekā visā pārējā laikā, kopš medīju, kopā ņemot. Šoruden pīļu sezonas atklāšanā vietā, kur medīju, kontrolējošo institūciju pārstāvji viens pēc otra ieradās trīs reizes. Nebija jau ne vainas, lai gan daudziem nepatika, ka vispirms dokumenti bija jāuzrāda vietējam mežzinim, tad policistiem no Rīgas un vēlāk arī vietējās virsmežniecības vecākajam medību inspektoram.

Par kontrolētājiem parasti jau neko labu nesaka, bet man ir cits viedoklis. Arī man bijuši gadījumi, kad par kādu pārkāpumu uzrakstīts administratīvā pārkāpuma protokols, taču inspektori vienmēr bija ļoti saprotoši, īpaši inspektori no nelikumīgo medību un zvejas apkarošanas vienības. Reiz medību laikā šīs vienības inspektori vēlējās pārbaudīt ieročus. Protams, uzrādījām gan stobrus, gan dokumentus. Atklājās, ka manam ierocim nesakrīt numurs dokumentos ar to, kas uz ieroča. Citi vēl jokoja, ka plinte esot pirkta Latgalītē. Bet plinte jauna – kombinētais merkelītis. Domāju, plinti atņems un medības beigušās. Policisti ieroci nobildēja atdeva, un varēju medīt tālāk. Otrā dienā man zvana ieroču sistēmas inspektore – izrādās, atļaujā ir pārrakstīšanās kļūda.

Es nezinu, kā šajā vienībā atlasa darbiniekus, taču viņu priekšā noņemu cepuri. Vēl kāds jautājums – kā šo kļūdu četrus gadus nepamanīja vietējais policijas inspektors, kas nāca uz mājām veikt pārbaudi. Viņš taču arī salīdzināja tos numurus… Tie paši policijas inspektori man sastādīja protokolu, ar ko atsvaidzināja atmiņu. Sēdēju uz cūkām ar nakts optiku un biju piemirsis uzrakstīt medību pārskatu. Jāteic gan, man nav īsti saprotama šī dokumenta jēga, jo par to interese ir tikai pārbaudītājiem.

Dokuments vēlāk nekur nav jāiesniedz. Jau biju ieroci iesaiņojis un ielicis automašīnā, kad piebrauca inspektori. Ļoti pieklājīgi un korekti. Kaut arī man uzrakstīja protokolu, šķīrāmies kā labi paziņas.Taču tas, ko vēlos teikt, – katra šāda pārbaude būtībā ir valsts resursu (nodokļu maksātāju naudas) tērēšana.

Vai tiešām vienā vakarā, vienā vietā tas jādara trīs reizes? Neesmu pārliecināts. Varbūt vērts spēkus sadalīt un aptvert lielāku apjomu? Ir mednieki, kuri nedzird elementāras lietas, par kurām stāsta kursos, atgādina vietējais mežzinis. Ir labi, ka atbrauc kāds no malas un atsvaidzina atmiņu.”
Vairāk par šo tematu lasiet šeit

LA.lv