Ārstēšana

Kā valsts palīdz invalīdu ratiņu iegādē?0

“Lai pārvietotos, man vajadzētu mehāniskos invalīdu ratiņus. Kādu palīdzību varu saņemt no valsts? Kādi dokumenti nepieciešami?” 
Herbergs Talsu novadā

 

Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu valsts finansē I, II un III grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam. Tos var saņemt arī bērni un pieaugušie, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju. Savukārt personas ar anatomiskiem defektiem var saņemt valsts finansētu protēzi vai ortopēdiskos apavus.

Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu nodrošina Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” struktūrvienība “Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs”. Tas atrodas Rīgā, Ventspils ielā 53 (tālrunis: 67552350).

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālo pakalpojumu organizācijas nodaļas vadītāja Egita Dorožkina uzsver, ka, pieprasot tehnisko palīglīdzekli, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz personiski, jānosūta elektroniski (ar elektronisko parakstu) vai pa pastu vairāki dokumenti.

Ir nepieciešams iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Ja zināms, ka palīglīdzekli saņems cits cilvēks, nevis pieprasītājs, iesniegumā jābūt norādītam arī viņa vārdam, uzvārdam un personas kodam. Vēl vajadzīgs ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes kopija, ja palīglīdzeklis nepieciešams steidzamības kārtā.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistīto pakalpojumu, ir paredzēta vienreizēja iemaksa. Cilvēkiem, kuri vecāki par 18 gadiem, tā ir pieci lati. No šīs iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvotas trūcīgās personas, kā arī tās, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē, vai izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi ir pieejami tikai rindas kārtībā. Steidzamības kārtā uz tiem var pretendēt personas ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem (ja pieprasa pirmo reizi), bērni, nodarbinātie un tie, kuri mācās. Tā parastās rindas virzību ietekmē steidzamības kārtā saņemto pieprasījumu daudzums.

 

LA.lv