×
Mobilā versija
+13.9°C
Jurģis, Juris, Georgs
Pirmdiena, 23. aprīlis, 2018
22. jūlijs, 2013
Drukāt

Kā veikt mājas rekonstrukciju pilsētā

Foto-Zanda BirzeFoto-Zanda Birze

Kāda ir procedūra (laiks, dokumenti un nauda), ja pilsētā grib veikt mājas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu? 
Inga Rīgas rajonā

 

Lai pilsētas ielas un pagalmi izskatītos vienoti, visas darbības ir jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldi. Izņēmums ir darbi, kurus veicot, neaiztiek nesošās būvkonstrukcijas un neaizskar trešo personu tiesības. Piemēram, īstenojot interjera projektus, vienkāršotu renovāciju vai lietošanas veida izmaiņu bez pārbūves (vienkāršotu rekonstrukciju). Plašāka informācija par vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma karti pieejama, piemēram, Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapas sadaļā Pakalpojumi (www.rpbv.lv/pakalpojumi).

 

Atļaujas

Lai ķertos pie nopietnākiem rekonstrukcijas darbiem, saimnieks iesniedz pilsētas būvvaldē būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, pievienojot norādītos dokumentus. Tur 10 darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža izskata ieceres atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un vai nu izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, vai rakstisku atteikumu ar pamatojumu.

Pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas var izstrādāt būvprojektu. Šis dokuments ir tikai pamats projektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus, un parasti tas izmaksā 40 % no kopējās būvnodevas (būvatļaujas pieprasījums – atlikušos 60 %).

Kad projekts gatavs, to trīs eksemplāros iesniedz saskaņošanai un akceptēšanai pilsētas būvvaldē. Izskatīšana notiek 15 darbdienu laikā. Saskaņots būvprojekts dod tiesības pieprasīt būvatļauju.

To izsniedz piecu darbdienu laikā, bet tikai pēc tam, kad būvētājs apdrošinājis iespējamo trešo personu veselībai vai mantai nodarīto kaitējumu risku celtniecības laikā. Tikai tad, kad saņemta būvatļauja, kurai ir noteikts termiņš, drīkst sākt. Ja laikus netiek galā, būvatļauja ir jāpagarina. Ja šajā laikā mainās pasūtītājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē, sagatavojot attiecīgu iesniegumu būvvaldei..

Kad darbi paveikti, nepieciešams apliecinājums par objekta gatavību – akts par pieņemšanu ekspluatācijā. Būvētājs par savu nodomu informē būvvaldi, kas izveido pieņemšanas komisiju. Tā pārbauda, vai paveiktie darbi atbilst būvprojektam, un pieņem lēmumu. Iesniedzējam atliek tikai samaksāt nodevu, kas Rīgā fiziskām personām ir Ls 46,00, juridiskām – Ls 66,00. Iespējamos izdevumus var aprēķināt, izmantojot e-pakalpojumu “Būvnodevas aprēķināšanas kalkulators”.

 

Atkāpes

Arī teritorijas labiekārtojuma elementu, piemēram, apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu novietojums zemesgabalā un to vizuālais risinājums ir saskaņojams būvvaldē. Ja jaunbūves tapšanas laikā būvinspektors konstatē, ka tas nav izdarīts, īpašniekam jāsagatavo un jāsaskaņo izmaiņu projekts vai arī jānojauc šis labiekārtojuma elements. Ja pieņemšanas komisija konstatē atkāpes no būvprojekta arī teritorijas labiekārtošanā, tā jau skaitās patvaļīga būvniecība, un komisija šo objektu nepieņem. Īpašniekam vēl ir iespējams apstiprināt šīs izmaiņas. Ja ekspluatācijā jau pieņemtai būvei konstatē papildu izbūves, tas ir būvnoteikumu pārkāpums, ko kvalificē kā patvaļīgu būvniecību. Tās novēršanai būvvaldē ir jāsaskaņo, piemēram, papildu labiekārtojuma elementa novietne un izskats. Ja šāds risinājums nav pieļaujams, saimniekam paveiktais ir jānojauc. Proti, patvaļīgajam būvniekam ir jāpilda būvvaldes lēmums un jānovērš nodarījums. Ja to nedara, būvvalde viņam piemēro naudas sodu Ls 5 – 1000 apmērā, piedzīšanu uzticot arī tiesu izpildītājam. Ja vainīgais kategoriski ignorē lēmumu “par būvniecības radīto seku novēršanu”, pašvaldība var šo objektu nojaukt, uzdodot īpašniekam segt visus izdevumus. Rīgas pilsētas būvvaldes praksē bijuši daudzi gadījumi, kad īpašniekiem nācies pārbūvēt labiekārtojuma elementus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un arī gadījumi, kad vajadzējis tos nojaukt. Plašāka informācija par būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanu un par teritorijas labiekārtojumu saskaņošanu pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapas sadaļā Pakalpojumi (www.rpbv.lv/pakalpojumi).

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+