×
Mobilā versija
Brīdinājums +17.2°C
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Ceturtdiena, 24. maijs, 2018
27. janvāris, 2013
Drukāt

Kā vēja turbīnas ietekmē cilvēku veselību un dravu?

generators

“Pie mūsu mājas nieka 180 m attālumā un 30 m augstumā grib uzstādīt vēja turbīnas ar jaudu 250 kW. Gribam zināt, kāds ir atļautais minimālais attālums līdz dzīvojamai mājai. Kā šāda turbīna ietekmē cilvēku veselību, kā iespaido bišu dravu?” 
Ilmārs

 

Ekonomikas ministrijā noskaidrojām, ka saskaņā ar “Aizsargjoslu likumā” un Ministru Kabineta noteikumos “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” paredzēto šādai vēja elektrostacijai minimālais atļautais attālums līdz dzīvojamai mājai ir 45 metri (1,5 reizes no tās maksimālā augstuma – 1,5 x 30 = 45 m). Ņem vērā augstāko punktu, ieskaitot spārnus. Tas nozīmē, ka vēja elektrostacijas uzstādīšana 180 metru attālumā no tuvākās dzīvojamās mājas atbilst normatīvajam regulējumam.

Parasti šādos gadījumos iedzīvotājiem rodas sūdzības par nepatīkamu rūkoņu jeb skaņu, kas rodas no rotācijas berzes. Lai novērtētu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī apkārtējo vidi, normatīvais regulējums (likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”) paredz, ka vēja elektrostacijām, kuru augstums pārsniedz 20 metrus, nepieciešams veikt sākotnējo izvērtējumu. Proti, projekta īstenotājam jeb īpašniekam ar iesniegumu jāvēršas Valsts vides dienesta reģionālajā pārvaldē. Tās kompetencē ir noteikt plānotās stacijas iespējamo ietekmi, tās negatīvos aspektus un būtiskumu, kā arī šīs ietekmes novēršanas pasākumus (detalizētāk ar kritērijiem varat iepazīties likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11. pantā).

Sākotnējā ietekmes izvērtējuma procesā iesaistās arī Vides pārraudzības valsts birojs, kurš lemj, vai nepieciešams veikt padziļinātu novērtējumu, vai tomēr ne. Ja nolemj novērtējuma procedūru nepiemērot, reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus – obligātās vides aizsardzības prasības, kas jāievēro vēja stacijas projekta realizācijā.

Ja speciālisti secina, ka iespējama kompleksāka ietekme un to nevar prognozēt tiktāl, lai novēršanai iepriekš izstrādātu atbilstošus un drošus pasākumus, vēja stacijas projektam var veikt padziļinātu izvērtējumu.

Ja pašvaldības teritorijā blakus dzīvojamai apbūvei ir ierosināta tādu objektu būvniecība, kuri rada specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuriem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, vietējā vara iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai organizē publisko apspriešanu. Pašvaldība, izvērtējot būvniecības ieceri, ņem vērā teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un publiskās apspriešanas rezultātus. Ja pašvaldība atbalsta ieceri, tā pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādi.

Par vēja elektrostaciju ietekmi uz bitēm līdz šim zinātniski pamatota vienota atzinuma diemžēl nav – pastāv ļoti pretrunīgi viedokļi, kas gan apstiprina, gan noliedz faktu, ka turbīnas varētu negatīvi iespaidot medus vācējas.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+