Uncategorized

Mērnieki nemierā, ka “kabineta mērījumi” aizvietos īstos6

Gata Šļūkas zīmējums

Mērnieki ir nemierā ar mēģinājumu grozīt zemes uzmērīšanas kārtību, kas ļautu Valsts zemes dienestam (VZD) pašam taisīt zemes robežu plānus, turklāt krietni vienkāršākā veidā, nekā tas pašlaik tiek prasīts no mērniekiem.

Pret zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem, kurus pērn decembrī jau skatīja Ministru kabineta komitejā, iebilst gan Latvijas Mērnieku biedrība (LMB), gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA).

LKĢA valdes priekšsēdētājs Juris Vītols uzskata, ka, ieviešot šādu kārtību, mērniecības tirgū visiem nebūs vienādu “spēles noteikumu”. Pēc satura vienādus dokumentus gatavos mērnieks un VZD darbinieks, bet katrs ar atšķirīgiem sākuma nosacījumiem un prasībām. “Lai uzmērītu kādu zemes gabalu, privātam mērniekam procedūras jau tagad ir garas un sarežģītas. Mērīšanai nepieciešamie dati par samaksu jāsaņem no VZD, kas pašlaik veido 10 līdz 20 procentus no pasūtītāja izdevumiem, viņam jābrauc uz vietas dabā, ja nepieciešams, jāievieš grozījumi situācijas plānā. Turpretim VZD pašam sev nebūs jāmaksā nekas, nekur nebūs jābrauc un jāmērī, zemes robežu plānus varēs taisīt kabinetos, pārkopējot tos no agrāk sagatavotajiem.

LMB priekšsēdētājs Jānis Klīve uzskata, ka šādos apstākļos nav taisnīgi salīdzināt zemes robežu plānu izgatavošanas izdevumus, kas pasūtītājam VZD iznākšot lētāk, nekā pasūtot tos privātam mērniekam. “Jebkurš pārkopēts plāns vienmēr būs lētāks nekā tāds, kura izgatavošanai jābrauc dabā un jāmērī uz vietas,” piebilst viņš.

Uzņēmuma “Metrum” mērniecības nozares vadītājs Andis Strēlis uzskata, ka dažos gadījumos, piemēram, ja vienā zemes robežu plānā ir vairāki atsevišķi zemes gabali un ja vienu no tiem īpašnieks nolēmis pārdot vai dāvināt, ar VZD pasūtīto izkopējumu no vecā plāna viņš iegūtu ātrāk un tas maksātu lētāk. “Taču tad arī mērniekam jābūt tādām pašām tiesībām šādi izpildīt šo pasūtījumu,” spriež Andris Strēlis.

Valdībai jau iesniegtajos zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu grozījumos paredzēts, ka plānus turpmāk tā varēs izgatavot VZD darbinieks. “Lai varētu strādāt nozarē, mērniekam vajadzīgs sertifikāts, tāpat izglītība un darba pieredze. Bet VZD ierēdnim nebūs vajadzīgs nekas,” stāsta uzņēmuma “Latīpašums – mērniecības birojs” mērnieks Jānis Dragons, “VZD, kurš tur savās rokās zemes robežu plānu izgatavošanai nepieciešamos datus un kurš uzrauga robežu plānu atbilstību, vienlaikus būs tiesības pašam tos taisīt. Tas ir absurds. VZD pārbaudīs to, ko pirms tam pats būs sagatavojis!”

Mērniekiem šķiet, ka ar šo jauno kārtību valsts grib atgriezties mērniecības tirgū, no kura, nododot privatizācijai valsts uzņēmumu “Latvijas valsts mērnieks”, savulaik jau labprātīgi bija atteikusies.

Jānis Dragons domā, ka ar šādiem labojumiem jau tā sarežģītā mērniecības kārtība kļūs vēl sarežģītāka un birokrātiskāka. “Jau pašlaik izdotie zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi uzrakstīti tik nesaprotami un pretrunīgi, ka mērniekiem, lai nekļūdītos mērniecībai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, nereti jāprasa paskaidrojumi VZD. “Mērniekam ir sertifikāts, izglītība un darba pieredze, tik un tā viņa lēmumu var apšaubīt VZD ierēdnis, kuram nav ne sertifikāta, ne speciālās izglītības, uzrakstot atteikumu administratīva akta veidā, turklāt nekonsultējoties un neiedziļinoties lietas būtībā. Iznākumā zemes mērīšanas procedūra, kas, ja nav īpašu sarežģījumu, jau tāpat ilgst vismaz pusgadu, ievilksies vēl tikpat ilgi. Kam tas būs izdevīgi?”

Uzņēmuma “Ģeometrs” vadītājs Andris Mazkalniņš atzīst, ka valstī noteiktā zemes robežu mērīšanas procedūras ir tik birokrātiski sarežģītas un gausas, ka daudzi mērnieki negrib ar to ķēpāties, jo, zemes mērīšanas lietai velkoties pusgadu vai vēl ilgāk, viņi neko nevar nopelnīt.

Ko par mērnieku iebildumiem domā VZD, to diemžēl vairāku dienu laikā man noskaidrot neizdevās. VZD pārstāve Arta Platace vien mācēja paskaidrot, ka VZD viedoklis pašlaik tiekot saskaņots ar Tieslietu ministriju.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis atzīst, ka visiem mērniecības tirgus dalībniekiem jābūt vienādiem “spēles noteikumiem”. Sākotnēji zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumu projektā patiešām esot bijis paredzēts, ka ar robežu plānu sagatavošanu vienkāršotā veidā, vajadzīgo pārkopējot no agrāk zīmētajiem plāniem, nodarbosies tikai VZD. Taču viņš devis rīkojumu labot šo noteikumu punktu, nosakot, ka tādas pašas tiesības būtu arī mērniekiem. Ministrijas amatpersona teic, ka mērnieku bažas par valsts atgriešanos mērniecības tirgū ir pārspīlētas, nekas tamlīdzīgs netiekot plānots. “Mūsu plāns ir pavisam cits – vienkāršot procedūru tā, lai, piemēram, sadalot vienu zemes gabalu divos atsevišķos vai ja vienā agrāk sagatavotajā zemes robežu plānā ir trīs vai četri zemes gabali, katrs no tiem nebūtu jāpārmērī, kādu pārdodot vai dāvinot,” piebilst Mārtiņš Lazdovskis.

LA.lv