Uncategorized

Kad iespējams pieprasīt priekšlaicīgo pensiju? 16

Esmu dzimusi 1953. gada janvārī, darba stāžs ir 44 gadi. Kad es varu pieprasīt priekšlaicīgo pensiju? Vai pēc pensijas aprēķina varu turpināt strādāt, neinfor­mējot darba devēju, ka esmu priekšlaicīgā pensijā? 
I. Visocka Aizkrauklē

 

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vadītāja Dace Trušinska skaidro, ka līdz 2013. gada 31. decembrim vīriešiem un sievietēm, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi – divus gadus pirms tobrīd valstī noteiktā pensijas vecuma. Pensiju priekšlaicīgi tātad varat pieprasīt no nākamā gada janvāra, kad nosvinēsiet 60. dzimšanas dienu!

Jārēķinās, ka divus gadus priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju izmaksās 50 % apmērā, un tikai, sasniedzot 62 gadus, to varēsiet saņemt pilnā apjomā. Ja turpināsiet strādāt kā darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, pensiju nesaņemsiet līdz 62 gadu vecumam, jo priekšlaicīgās pensijas paredzētas, lai sociāli aizsargātu personas, kuras pirmspensijas vecumā gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ vairs nespēj iekļauties darba tirgū.

No šā gada 1. janvāra darbiniekam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), sociālo apdrošināšanu obligāto iemaksu likme ir 30,30 % no iemaksu objekta (netiek veiktas iemaksas invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai). Darba devējs tātad ir jāinformē par pensiju, jo tad viņam vairs nav jāmaksā vispārējā likme (35,09 %), bet gan samazinātā. Pretējā gadījumā radīsies sociālo apdrošināšanas iemaksu pārmaksa, par ko darba devējam tad aizrādīs Valsts ieņēmumu dienests.

 

LA.lv