Praktiski
Manas tiesības

Kādi atvieglojumi šobrīd pienākas 3. grupas invalīdam? Vai tiešām šo grupu vairs nepiešķirs?0

Foto – Shutterstock

Kādi atvieglojumi šobrīd pienākas 3. grupas invalīdam? Esmu dzirdējis, ka Labklājības ministrija gatavo grozījumus, lai šo grupu vairs nepiešķirtu. Vai tas atbilst patiesībai? VIKTORS, 3. grupas invalīds, Saldū

Atbild Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā referente Ruta Veidliņa: “Labklājības ministrija ierosinājusi izmaiņas invaliditātes un darbspēju noteikšanai. Plānots izstrādāt jaunus kritērijus, lai noteiktu darbspēju ierobežojuma pakāpi – pilnas darbspējas (nav zuduma), daļējas darbspējas (daļējs zudums) vai nav darbspēju (pilnīgs zudums), taču paralēli personām joprojām tiks noteikta arī atbilstība kādai no trijām invaliditātes grupām.

Šobrīd personai ar 3. invaliditātes grupu ir pieejami šādi valsts noteiktie atbalsta veidi. Pirmkārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi. Ja noteikta 3. invaliditātes grupa, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1440 eiro gadā. Otrkārt, tiesības saņemt valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, ja persona ir darbspējas vecumā un ja tai noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Treškārt, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi, ja saņemts ārstniecības personas atzinums par šāda pakalpojuma nepieciešamību. Ceturtkārt, transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas atlaide, proti, apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums, apdrošinot vieglo automobili, par 40% tiek samazināts, ja transportlīdzekļu īpašnieks ir ar 3. grupas invaliditāti un ja viņam ir apgrūtināta pārvietošanās (to apliecina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums). Piektkārt, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaide: transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kas ir vai tiek reģistrēts personas ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā. Sestkārt, transporta izdevumu kompensācija cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (79,68 eiro par katru 6 mēnešu periodu), ko izmaksā Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, ja ir noteikta invaliditāte, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir sniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Ja piešķirta 3. grupas invaliditāte, pienākas arī stāvvietu karte personām ar invaliditāti, kā arī ieejas maksas atlaides kultūras objektos.”

LA.lv