Praktiski
Manas tiesības

Kāds atbalsts no valsts pienākas otrās grupas invalīdiem? Atbild Labklājības ministrijas pārstāve0

Foto – Shutterstock

Uzrakstiet, lūdzu, par to, kas pienākas no valsts, ja piešķirta 2. invaliditātes grupa. KLĒMANE Rīgā

Atbild Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa: “Personai, kurai noteikta 2. invaliditātes grupa, pieejami šādi valsts noteiktie atbalsta veidi:

* iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi 1848 eiro gadā jeb 154 eiro mēnesī;

* bezmaksas sabiedriskais transports pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos;

* tiesības saņemt valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, ja persona ir darbspējas vecumā;

* tehniskie palīglīdzekļi, ja saņemts ārstniecības personas atzinums par šāda pakalpojuma nepieciešamību;

* transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas atlaide – apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums tiek samazināts par 40%;

* transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaide – to var nemaksāt par vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;

* transporta izdevumu kompensācija cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (79,68 eiro par katru sešu mēnešu periodu), ko izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ja ir noteikta invaliditāte un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;

* atbalsts viena mājokļa pielāgošanai – personām ar 2. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

* aprūpe mājās – nestrādājošām personām ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt nepieciešamo aprūpi;

* stāvvietu karte personām ar invaliditāti;

* ieejas maksas atlaides kultūras objektos;

* 50% atlaide valsts nodevai par pases un personas apliecības izsniegšanu;

* priekšrocības studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, – ja ir vienādi sekmības rādītāji, augstskolas komisija kredītus vispirms piešķir invalīdiem, bet, ja kredīta ņēmējs kļuvis par 1. vai 2. grupas invalīdu, kredītu un kredīta procentus dzēš (noraksta).”

LA.lv