Praktiski
Manas tiesības

Kaimiņos dzīvo agresīvs alkoholiķis. Kā savaldīt šo huligānu?0

Foto – Shutterstock

Mans kaimiņš daudzdzīvokļu mājā bieži lieto alkoholu. Kad ir sadzēries, savu sievu naktī izdzen no mājas, un tad pagalmā ir skaļa bļaustīšanās, savstarpēja apsaukāšanās ar necenzētiem vārdiem. To ir spiesta klausīties gan mana ģimene, gan citi kaimiņi, arī mazi bērni. Pāris reižu viņam aizrādīju, lai pārtrauc, taču kaimiņš tikai nolamāja mani un turpināja iesākto. Ko darīt? Vai es par šo huligānu varu ziņot policijai? Vai kaimiņu var sodīt? JEVGEŅIJS LIEPĀJĀ

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantu pie administratīvās atbildības personu sauc par sīko huligānismu – sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, kā arī iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu. Par to var nopelnīt 70–500 eiro lielu naudas sodu. Sīkais huligānisms ir arī lamāšanās ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās, apvainojoša uzmākšanās un tamlīdzīgas darbības, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību.

Taču fakts, ka administratīvais pārkāpums ir izdarīts citiem cilvēkiem pieejamā (publiskā) vietā, vēl nenozīmē, ka izdarītais jākvalificē kā huligānisms. Tikai tad, ja vainīgā darbības ir vērstas uz sabiedriskā miera un kārtības traucēšanu, nav ievērotas cilvēku tiesības uz naktsmieru, ir pārkāpta cilvēka vai viņa mājokļa neaizskaramība, ierobežotas iespējas brīvi pārvietoties, cilvēks ir spiests pārtraukt vai atteikties no likumīgām darbībām, varam runāt par huligānisku rīcību.

Sīkais huligānisms ir arī lamāšanās necenzētiem vārdiem sabiedriskā vietā. Kritisku un iespējami aizskarošu vārdu lietošana pati par sevi nav atzīstama par sīko huligānismu, ja vien netiek lietoti necenzēti vārdi. Nozīme ir arī vārdu lietošanas mērķim, kontekstam, kādā tie lietoti, sarunai vai diskusijai (ja tāda ir), kuras laikā vārdi izteikti. Izvērtējot, vai persona ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu – sīko huligānismu, lamājoties necenzētiem vārdiem, policijai jākonstatē, kādus vārdus iespējamais pārkāpējs izteicis un vai tie atzīstami par necenzētiem.

Tātad varat ziņot valsts vai pašvaldības policijai gan par gadījumiem, kad skandāli un lamāšanās pagalmā traucē jūsu naktsmieru, gan arī tad, kad ar necenzētiem vārdiem tiekat apvainots citu personu klātbūtnē.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv