Uncategorized

Kaitējums, miglojot ar herbicīdiem 16

Foto – Shutterstock

Kaimiņš ar Raundapu migloja savu lauku. Todien pūta diezgan stiprs vējš un inde nonāca līdz manam īpašumam, kas atrodas blakus. Kā rīkoties šādās situācijās? Vai kaimiņam miglošanas dienā vajadzēja ievērot vēja stiprumu, lai nenodarītu ļaunumu svešam laukam? JĀNIS OZOLNIEKU NOVADĀ

Viens no visplašāk lietotajiem herbicīdiem nezāļu iznīcināšanai Latvijā un pasaulē ir Raundaps, kura sastāvā ir glifosāts. Konflikti starp tā lietotājiem un miglojamā lauka tuvumā dzīvojošajiem pēdējā laikā rodas arvien biežāk. Speciālisti brīdina, ka nepareizi lietoti augu aizsardzības līdzekļi var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī apkārtējo vidi.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre skaidro: – Izmantojot jebkuras klases augu aizsardzības līdzekļus, jāievēro “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” un citi normatīvie akti, kas paredz ierobežojumus. Piemēram, tos drīkst lietot tikai konkrētam mērķim – pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu. Jāizvēlas līdzekļi, kas potenciāli rada mazāku risku videi, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselībai.

Pirms jebkuras miglošanas jāpievērš uzmanība laika apstākļiem. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka apsmidzināt laukus drīkst tikai tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s un smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm, kas mazina vēja ietekmi, lai smidzinājums nokļūtu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas. Augus atļauts apsmidzināt arī tad, ja ir lielāks vēja ātrums, bet tas nedrīkst pārsniegt 8 m/s.

! Normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi, kādā attālumā no dzīvojamās mājas, ganībām, sakņu dārziņa un citām vietām drīkst apstrādāt laukus ar augu aizsardzības līdzekļiem. Miglojamās teritorijas tuvumā dzīvojošie par plānotajiem darbiem obligāti jābrīdina, ja plānots lietot augu aizsardzības līdzekļus, uz kuru marķējuma ir norāde “Toksisks bitēm” vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57.

Par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību atbild ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī to lietošanas operators. Tas nozīmē, ka lietotājam jābūt gatavam uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas var rasties viņa darbības dēļ.

SVARĪGI

Saistītie raksti

• Vēja ātrums un virziens jāpārbauda uz lauka. Uzsākot smidzināšanu, jāpārliecinās, vai vējš pūš uz apsmidzināmo lauku, nevis uz kaimiņu īpašumu. Pieaugot vēja ātrumam un mainoties virzienam, augu aizsardzības līdzekļu lietošana jāpārtrauc.

• VAAD aicina lauksaimniekus pirms lauku apstrādes apzināt tuvumā dzīvojošos, īpaši bērnus un vecākus cilvēkus, kuri ir jutīgāki, kā arī bioloģiskos lauksaimniekus un informēt par plānoto lauka apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem.

• Ja kaimiņa laukos ik sezonu tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi, var apsvērt iespēju gar īpašuma robežu izveidot barjeru, piemēram, ierīkot dzīvžogu.

• Ja rodas šaubas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem, jāsazinās ar VAAD reģionālo nodaļu speciālistiem.

LA.lv